Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Paieška su tezauru
Duomenų valdymas
Tezauras
Tezauras: paieška
LiDA dvikalbis (anglų-lietuvių) tezauras parengtas remiantis HASSET tezauru, kuris kuriamas ir tobulinamas Jungtinės Karalystės duomenų archyve (UK Data Archive) Esekso universitete (University of Essex). Jungtinės Karalystės duomenų archyvas ar Esekso universitetas neatsako už lietuvių kalbai adaptuotame HASSET tezaure esančias klaidas.
Paieška su tezauru Tezauro vartotojo vadovas
USE  -  nuoroda į teiktiną (deskriptorius) terminą
UF  -  nuoroda į atitiktinį (nenaudojamas) terminą
NT  -  nuoroda į siauresnį terminą
BT  -  nuoroda į platesnį terminą
TT  -  nuoroda į plačiausią terminą
RT  -  nuoroda į susijusį terminą
Terminas:  
Kalba:   Katalogas 
     
   1    POŽIŪRIAI = ATTITUDES

Tezauras – informacijos tvarkybos ir paieškos įrankis: tam tikroje srityje vartotinų žodžių ir žodžių junginių sąrašas drauge su jų ryšiais, variantais, sinonimais bei tezauro naršymo priemonėmis. Toks žodynas – tai sistemingas ir struktūruotas žodžių ir žodžių junginių sąrašas, kurio tikslas – kuo vienareikšmiškiau atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų konceptualų turinį ir palengvinti atliekamas paieškos užklausas.

Žodyne visi terminai yra anglų ir lietuvių kalbomis. Naudodami lietuviškus terminus, vartotojai gali atlikti angliškų tekstų paiešką ir atvirkščiai. Didžioji dalis terminų buvo tiksliai verčiama į anglų kalbą, nesant tikslių atitikmenų buvo ieškoma lietuviškų terminų, kurie kiek galint tiksliau perduotų sąvokos reikšmę. Buvo atsisakyta kai kurių tik Jungtinei Karalystei ar kitoms užsienio šalims būdingų terminų, taip pat neverčiami kai kurie sinonimai. Kita vertus, lietuviškoji tezauro versija buvo papildyta keliomis dešimtimis Lietuvos specifiką ir poreikius atitinkančių terminų.

Lietuvos HSM duomenų archyvo dvikalbio tezauro pagrindas – adaptuotas lietuvių kalbai Jungtinės Karalystės duomenų archyvo (angl. United Kingdom Data Archive, toliau UKDA) Humanitarinių ir socialinių mokslų elektroninis tezauras (angl. Humanities and Social Science Electronic Thesaurus, toliau HASSET). UKDA HASSET rengė savo tikslams, todėl šio žodyno turinys ir aprėptis atspindi UKDA poreikius ir išteklius. Plačiausiai ir išsamiausiai pristatytos pagrindinės socialinių mokslų sritys: politika, sociologija, ekonomika, švietimas, teisė, nusikalstamumas, demografija, sveikata, užimtumas. Terminai žymi mokslines sąvokas, fizinius objektus, objektų savybes, procesus, veiksmus ir pan.

Vadovaujantis UKDA HASSET naudojimo nekomerciniams tikslams taisyklėmis, 2010 m. spalio 5 d. buvo pasirašyta licencinė sutartis ir gauta naujausia tezauro versija, kuri buvo naudojama adaptuojant lietuvių kalbai HASSET tezaurą. Lietuvių kalbai adaptuotas HASSET tezauras naudojamas LiDA sukauptų empirinių tyrimų duomenų organizavimui – indeksavimui ir jų paieškai. Tezaurą lietuvių kalbai adaptavo dr. Marija Prokopčik ir Zita Baublytė.

ELSST tezauras

2011 metais į lietuvių kalbą taip pat buvo adaptuotas ELSST (angl. European Language Social Science Thesaurus) – daugiakalbis socialinių mokslų tezauras, kuris bus panaudotas kuriant paneuropinę prieigą prie LiDA kaupiamų duomenų rinkinių, kai Lietuva taps Europos socialinių mokslų duomenų archyvų tarybos – Europos tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERI) nare.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17