Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Mitybos įpročiai, 2005 m. spalis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VS_0006


Antraštė:

Mitybos įpročiai, 2005 m. spalis

Lygiagreti antraštė:

Nutrition Habits, October 2005

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VS: Visuomenės sveikata = VS: Public Health

Tema:

MITYBA = NUTRITION

VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMER BEHAVIOUR

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

UAB "Vilmorus"

Bibliografinis citavimas:

UAB "Vilmorus". Mitybos įpročiai, 2005 m. spalis = Nutrition Habits, October 2005. Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas "LiDA" [platintojas], 2009. (Vilnius: UAB "Vilmorus", 2005). (VS: Visuomenės sveikata). Priega per: Lietuvos HSM duomenų archyvas.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų mitybos įpročius.
  Respondentai vertino mėsos, žuvies, pieno, duonos, konditerijos gaminių (keptų, paruoštų stiklainiuose, greito paruošimo, Viduržemio jūros, Rytų) valgymo įpročių pokyčius, lyginant su tais, kurie buvo prieš metus. Tirtas jų pasirengimas keisti mėsos, žuvies, pieno, duonos, konditerijos gaminių (keptų, paruoštų stiklainiuose, greito paruošimo, Viduržemio jūros, Rytų) valgymo įpročius: vartojimas padidės - apskritai nevartos. Respondentai taip pat buvo klausti apie pietavimą ar valgymą darbo dienomis ne namuose; vidutines išlaidas per dieną valgymui ne namuose. Vertinti Lietuvoje parduodami, bet Suomijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje pagaminti produktai; šių produktų pirkimo dažnumas.

  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.

 • The study goal was to identify Lithuania`s citizens nutrition habits.
  Respondents were asked to evaluate changes of habits in eating meat, fish, milk, bread and confectionery products (fried, in jars, fast-made, Mediterranean, Eastern), in comparison to the situation one year ago. Respondents assessed readiness to change habits in eating meat, fish, milk, bread, confectionery products (fried, in jars, fast-made, Mediterranean, Eastern): consumption will increase - not going to consume at all. Also questions on lunch eating during working days not at home and average expenditure per day for out-of-home meals were submitted. Respondents gave evaluation of products sold in Lithuania but produced in Finland, Latvia, Estonia and Poland and frequency of buying these products. Social demographic characteristics: gender, age, education, occupation, nationality, income per family member per month, place of residence.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 2005-10-06 - 2005-10-09
  Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-10-06 - 2005-10-09
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras "Vilmorus" = Market and Opinion Research Centre "Vilmorus"
  Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 iki 74 metų = All persons aged from 18 to 74 resident within private households in Lithuani
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
  Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
  • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
  • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
  • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • A kategorija - tyrimas laisvai prieinamas visiems registruotiems LiDA vartotojams.

  • Category A - the data are available without restrictions for registered users.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
  Prieinamumas
  • A lygis: duomenimis ir dokumentais leidžiama naudotis mokslo ir mokymo tikslais. = Level A: Data and documents are available for reserach and education purposes.

  Autorinės teisės:

  © UAB "Vilmorus", 2005


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 219.5

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17