Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Socialinė politika V, 2015 m. kovas - balandis, 2 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0280


Antraštė:

Socialinė politika V, 2015 m. kovas - balandis, 2 leidimas

Lygiagreti antraštė:

Social Policy V, March - April 2015, edition 2

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena = SPS: Monitoring of Lithuanian Social Problems

Tema:

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

ŠVIETIMAS: BENDRAI = EDUCATION: GENERAL

SVEIKATA: BENDRAI = HEALTH: GENERAL

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. Socialinė politika V, 2015 m. kovas - balandis, 2 leidimas = Social Policy V, March - April 2015, edition 2: LiDA [platintojas], 2016. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015). (SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0280.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kuri problema yra pati aktualiausia Lietuvai. Klausta, kuriam tipui respondentai priskirtų šiandieninę Lietuvos visuomenę bei kokia Lietuva turėtų būti – kurį tipą jie pasirinktų. Teirautasi, kas turėtų pasirūpinti žmogumi sulaukus pensijos, ligos atveju, netekus darbo, ilgalaikės fizinės ar protinės negalios atveju bei gimus vaikui. Klausta, kaip respondentai asmeniškai jaučiasi saugūs tose pačiose gyvenimo situacijose. Toliau remiantis įvairiuose politiniuose dokumentuose įrašytų siektinų Lietuvos socialinės politikos tikslų sąrašu, respondentų prašyta įvertinti, kiek valstybės siekiai užtikrinti visuomenės gerovę Lietuvoje jau yra įgyvendinti ar neįgyvendinti. Pirmiausia teirautasi, kaip respondentai vertina valstybės pastangas siekiant užsibrėžtų tikslų darbo rinkos ir užimtumo srityse. Kitas klausimų blokas buvo skirtas atskleisti, kaip valstybei sekasi siekti užsibrėžtų tikslų socialinės lygybės ir socialinės apsaugos srityse. Toliau buvo vertinama situacija sveikatos priežiūros srityje. Buvo užduoti klausimai, kaip, respondentų nuomone, valstybei sekasi įgyvendinti savo siekius šeimos politikos ir vaikų auginimo srityse. Galiausiai uždavus klausimų bloką buvo teirautasi apie valstybės pasiekimus švietimo bei aplinkos apsaugos srityse. Toliau tirtas respondentų pasitenkinimas socialinės apsaugos sistema Lietuvoje bei savo gyvenimo kokybe. Norėta sužinoti, ar respondentai pritaria euro įvedimui Lietuvoje. Aiškintasi dėl skirtingai uždirbančių žmonių pajamų apmokestinimo. Prašyta atsakyti, ar valdžia turėtų didinti mokesčius ir skirti daugiau lėšų socialinėms išmokoms ir paslaugoms, ar mažinti mokesčius ir skirti mažiau lėšų socialinėms išmokoms ir paslaugoms. Aiškintasi, ar Lietuvoje abortai turėtų būti uždrausti bei ar Lietuvoje tos pačios lyties asmenims turėtų būti leidžiama susituokti. Respondentų prašyta atsakyti, ar žmonėms, pažeidusiems įstatymus, turėtų būti taikomos daug griežtesnės bausmės nei dabar. Teirautasi nuomonės, ar teisinga visuomenė yra tokia, kurioje žmonių gyvenimo lygio skirtumai yra nedideli. Klausta, ar valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką bei ar dideli žmonių pajamų skirtumai yra pateisinami, nes taip tinkamai atlyginama už nevienodus gabumus ir pastangas.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė, pasitenkinimas gyvenimo kokybe, gyvenimo sąlygų kaita, gautos socialinės išmokos, gauta finansinė parama iš užsienyje gyvenančių artimųjų.
 • The purpose of the study: to examine the attitudes of Lithuanian population towards social policy.
  Major investigated questions: attitudes towards social policy; evaluation of social policy in Lithuania; attitudes towards different social problems and questions about respondents` self-evaluation of their social positions.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, level of education, membership in organizations, religion, marital status, nationality, political views, political participation, size of household, respondent`s average personal income, place of residence, working situation of the respondent and of his/her spouse or partner.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2015-03-03 - 2015-04-28
Duomenų rinkimo laikotarpis 2015-03-03 - 2015-04-28
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview).
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2015


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 607.1
PDF Kortelės 200.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17