Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Vyriausybės stabilumas, 2005 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0103


Antraštė:

Vyriausybės stabilumas, 2005 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Government Stability, March 2005

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Vyriausybės stabilumas, 2005 m. kovas = Government Stability, March 2005. Kaunas : LiDA [platintojas], 2009. (Vilnius : BNS, RAIT, 2005). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie nesutarimų dėl mokesčių reformos gairių galimą poveikį Vyriausybės stabilumui.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2005 m. vasario mėn. 13-osios Vyriausybės veikloje dalyvaujančių partijų - Socialdemokratų partijos, Naujosios sąjungos (socialliberalų), Valstiečių liaudininkų sąjungos bei Darbo partijos - sukurtoji Politinė taryba, kuri skirta koalicijos partnerių veiklai Seime ir Vyriausybėje koordinuoti, priėmė sutarimą dėl būsimų permainų mokesčių politikoje. Vyriausybės vadovo A.M. Brazausko teigimu priimti sprendimai dėl šalies mokesčių reformos turėtų subalansuoti šalies mokesčių sistemą ir valstybės biudžetą. Tačiau valdančiosios koalicijos partijų atstovai neturėjo vieningos nuomonės dėl mokesčių sistemos pakeitimų ir viešai pradėjo svarstyti kitus galimus mokesčių reformos variantus teigdami, kad Politinėje taryboje dalyvaujančių partijų vadovų priimtas susitarimas nėra galutinis reformos variantas. Respondentams buvo pateiktas klausimas, ar nesutarimai dėl mokesčių reformos nesugriaus 13-osios Vyriausybės.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze the opinion of the Lithuanian population about the disagreement on the possible impact of the tax reform guidelines for the government stability.
  Major investigated questions: in 2005 February Political Council created by Social Democratic Party, New Union (Social Liberals), Union of Lithuanian Peasants and Peoples and Labour Party, all taking part in the 13th Government, and coordinating activity of the coalition partners in the Seimas and in Government, adopted the agreement on future changes in tax policy. As was stated by the head of Government A. M. Brazauskas, the decisions taken should balance the country`s tax system and the state budget. However, the members of the ruling coalition parties had not unanimous opinion about the changes of the tax system and began to consider other possible options for tax reform publicly, arguing that agreement adopted by the Political Council is not the final version of the reform. In this context, respondents were asked whether disagreements on tax reform would not disrupt the 13th Government.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2005-03-09 - 2005-03-13
Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-03-09 - 2005-03-13
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 16-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 16 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2005


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 96

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17