Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Central and Eastern Eurobarometer 5: European Union, November 1994


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CEEB_0039


Antraštė:

Central and Eastern Eurobarometer 5: European Union, November 1994

Lygiagreti antraštė:

Vidurio ir Rytų Eurobarometras 5: Europos Sąjunga, 1991m. lapkritis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CEEB: Central and Eastern Eurobarometer = CEEB: Vidurio ir Rytų Europos Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George

Tyrimo vykdytojai:

Gallup International (Europe); Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien; Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George. Central and Eastern Eurobarometer 5: European Union, November 1994 [Electronic resource]. London : Conducted by Gallup International (Europe) ; Mannheim : Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CEEB: Central and Eastern Eurobarometer Series). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Vidurio ir Rytų Eurobarometras 5: Europos Sąjunga, 1991m. lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify Central and Eastern Europeans` assessment of the political and economic situation of the country, attitudes to the European Community. Respondents were asked to assess the general development of the country; development of financial situation of household in the last year and expectations on this for the next year; attitude to the free market economy; the speed of economic reforms. Respondents were also asked about satisfaction with development of democracy in the country; assessment of the extent of respect of human rights in one`s country. Respondents also answered about attitude to the goals and activities of the EU; designation of the country with which the future of one`s own country most likely will be tied; beneficiary from the relations between the EU and one`s own country. Respondents were asked to assess the sources used for information about the policies and institutions of the EU; population groups and political areas that could profit or be disadvantaged from contact with the EU. Respondents also answered about right to vote in general elections and party preference. Social demographic characteristics: sex, age, household size, education level, marital status, occupation, monthly net income of household, national/ethnic background, language, region. Also encoded was: city size; date of interview; time of start of interview; presence of other persons during the survey; willingness of respondent to cooperate.

Tyrimo tikslas - nustatyti Vidurio ir Rytų Europos gyventojų politinės ekonominės situacijos šalyse vertinimus, požiūrį į Europos Bendriją. Respondentai buvo prašomi įvertinti bendrą šalies plėtrą; namų ūkio finansinės padėties plėtotę praėjusiais metais ir kitų metų lūkesčus; požiūrį į laisvos rinkos ekonomiką; ekonomikos reformų spartą. Respondentų buvo klausta apie pasitenkinimą demokratijos plėtra šalyje; pagarbos žmogaus teisėms šalyje lygį. Tirtas respondentų požiūris į Europos Sąjungos tikslus ir veiklą; šalies, su kuria tikriausiai bus susijusi savos šalies ateitis;pasirinkimas, šalies ir ES tarpusavio santykių teikiamą naudą. Respondentai buvo prašomi įvertinti žinių apie ES politiką ir institucijas šaltinius; gyventojų grupes ir politines sritis, kurioms kontaktai su ES bus naudingi arba nuostolingi. Respondentų buvo klausta apie teisę balsuoti visuotiniuose rinkimuose ir kuriai partijai teikia pirmenybę. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, namų ūkio dydis, šeiminė padėtis, užsiėmimas, namų ūkio neto pajamos per mėnesį, tautybė ar etninė kilmė, regionas. Be to, koduota: miesto dydis; interviu data.interviu pradžios laikas; kitų žmonių buvimas per apklausą; respondento noras bendradarbiauti.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1994-11-04 - 1994-11-28
Duomenų rinkimo laikotarpis 1994-11-04 - 1994-11-28
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Albania, Armenia, Bulgaria, Czechia, Estonia , Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia (FYROM), Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Belarus, Russian Federation. 18 834 respondents distributes according countries as follows: Albania - 1 034, Armenia - 1 000, Bulgaria - 1 045, Belarus - 1 099 ,Czechia -1 062 ,Estonia - 1 002, Hungary - 1 018, Latvia - 1 000, Lithuania - 1 008, Macedonia - 1 000, Moldavia - 1 000, Poland - 1 004, Rumania - 281, Russian Federation - 1 000, Slovakia - 995, Slovenia - 1 086, Ukraine - 1 200.
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Albania: 07 November to 16 November 1994 Armenia: 10 November to 24 November 1994 Belarus: 06 November to 27 November 1994 Bulgaria: 04 November to 11 November 1994 Czech Republic: 09 November to 20 November 1994 Estonia: 04 November to 14 November 1994 Georgia: 07 November to 23 November 1994 Hungary: 11 November to 27 November 1994 Kazakhstan: 07 November to 21 November 1994 Latvia: 10 November to 24 November 1994 Lithuania: 10 November to 18 November 1994 Macedonia (FYROM): 07 November to 16 November 1994 Poland: 11 November to 15 November 1994 Romania: 09 November to 15 November 1994 Russian Federation: 09 November to 27 November 1994 Slovakia: 09 November to 20 November 1994 Slovenia: 21 November to 28 November 1994 Ukraine: 04 November to 23 November 1994
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 762
PDF Klausimynas (lit) 183.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17