Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Central and Eastern Eurobarometer 4: Political and Economic Change, November-December 1993


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CEEB_0038


Antraštė:

Central and Eastern Eurobarometer 4: Political and Economic Change, November-December 1993

Lygiagreti antraštė:

Vidurio ir Rytų Eurobarometras 4: Politiniai ir ekonominiai pokyčiai, 1993 lapkritis - gruodis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CEEB: Central and Eastern Eurobarometer = CEEB: Vidurio ir Rytų Europos Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George

Tyrimo vykdytojai:

Gallup International (Europe); Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien; Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George. Central and Eastern Eurobarometer 4: Political and Economic Change, November 1993 [Electronic resource]. London : Conducted by Gallup International (Europe) ; Mannheim : Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CEEB: Central and Eastern Eurobarometer Series ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Vidurio ir Rytų Eurobarometras 4: Politiniai ir ekonominiai pokyčiai, 1993 lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify Central and Eastern Europeans` assessment of the political and economic situation of the country, attitudes to the European Community, Respondents were asked to assess the general development of the country; financial development of the household in the last year and expectations here for the next year; attitude to the free market economy; the speed of economic reforms as well as of privatization of public companies. Respondents were also asked about satisfaction with the development of democracy in the country; assessment of the extent of respect for human rights in one`s country. Respondents also answered about attitude to the goals and activities of the European Community and designated of the country with which the future of one`s own country will be most closely tied. Social demographic characteristics: sex, age, household size, education level, marital status, occupation, monthly income, national/ethnic background, language, region. Also encoded: city size; date of interview; time of start of interview; presence of other persons during interview; willingness of respondent to cooperate, religiousness; frequency of conducting religious activities; ethnic origin; self-classification on a left-right continuum; feeling as a European; intent to participate in the election; party preference.

Tyrimo tikslas - nustatyti Vidurio ir Rytų Europos gyventojų politinės ekonominės situacijos šalyse vertinimus, požiūrį į Europos Bendriją. Respondentai buvo prašomi įvertinti bendrą šalies plėtrą; finansinę namų ūkio plėtotę praėjusiais metais ir kitų metų lūkesčius; požiūrį į laisvos rinkos ekonomiką, ekonominių reformų ir valstybinių įmonių privatizavimo spartą. Respondentų buvo klausta apie pasitenkinimą demokratijos plėtra šalyje; pagarbos žmogaus teisėms lygį šalyje. Tirtas respondentų požiūris į Europos Bendrijos tikslus ir veiklą; šalies, su kuria glaudžiausiai siejama savos šalies ateitis, pasirinkimas. Socialinės demografinės charakteristikos. Lytis, amžius, namų ūkio dydis, išsimokslinimas, šeiminė padėtis, užsiėmimas, mėnesio pajamos, tautybė, etninė kilmė, kalba, regionas. Dar koduota: miesto dydis; interviu data; interviu pradžios laikas; trukmė; kitų asmenų buvimas per apklausą; respondento noras bendradarbiauti, religingumas; etninė kilmė; vieta kairiųjų-dešiniųjų pažiūrų skalėje; kuriai partijai teikiama pirmenybė.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1993-10-05 - 1993-12-05
Duomenų rinkimo laikotarpis 1993-10-05 - 1993-12-05
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Albania, Armenia, Bulgaria, Czechia, Estonia , Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Rumania, Rusia (European), Belarus, Slovakia, Slovenia, Ukraine. 16 716 respondents distributes according countries as follows: Albania - 1054, Armenia - 1000, Bulgaria - 1198, Belarus - 1143 ,Czechia -817 ,Estonia - 1011, Hungary - 972, Latvia - 992, Lithuania - 1020, Macedonia - 1002, Moldavia - 1000, Poland - 1097, Rumunia - 1176, Rusia (European) - 1377, Slovakia - 684, Slovenia - 1000, Ukraine - 1143.
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Albania: 25 November to 05 December 1993 Armenia: 02 November to 25 November 1993 Belarus: 06 November to 27 November 1993 Bulgaria: 05 October to 13 November 1993 Czech Republic: 04 November to 23 November 1993 Estonia: 04 November to 11 November 1993 Hungary: 05 October to 14 November 1993 Latvia: 17 November to 27 November 1993 Lithuania: 10 November to 17 November 1993 Macedonia (FYROM): 15 November to 23 November 1993 Poland: 13 November to 18 November 1993 Romania: 13 November to 25 November 1993 Russia (European): 01 November to 14 November 1993 Slovakia: 05 November to 18 November 1993 Slovenia: 25 November to 29 November 1993 Ukraine: 17 November to 5 December 1993
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 911.3
PDF Klausimynas (lit) 578.4
PDF Klausimynas (ru) 705.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17