Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LIDA_ESS_0150


Antraštė:

ESS4, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2009 m. spalis - 2010 m. sausis

Lygiagreti antraštė:

ESS4, Main and supplementary questionnaire data, Lithuania, October 2009 - January 2010

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ESS: Europos socialinis tyrimas = ESS: European Social Survey

Tema:

SOCIALINĖS NUOSTATOS IR ELGSENA = SOCIAL ATTITUDES AND BEHAVIOUR

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

RELIGIJA IR VERTYBĖS = RELIGION AND VALUES

MIGRACIJA = MIGRATION

LYGYBĖ IR NELYGYBĖ = EQUALITY AND INEQUALITY

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMASIS JOMIS = USE AND PROVISION OF SPECIFIC SOCIAL SERVICES

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

PAGYVENUSIEJI = ELDERLY

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Jowell, Roger; Fitzgerald, Rory; Roberts, Caroline; Harrison, Eric; Eva, Gillian; Widdop, Sally; Keane, Mary; Billiet, Jaak; Matsuo, Hideko; Henrichsen, Bjørn; Skjåk, Knut Kalgraff; Kolsrud, Kirstine; Mohler, Peter; Harkness, Janet; Braun, Michael; Häder, Sabine; Koch, Achim; Blom, Annelies; Ganninger, Matthias; Behr, Dorothée; Saris, Willem; Gallhofer, Irmtraud; Stoop, Ineke; Kappelhof, Joost

Tyrimo vykdytojai:

Jowell, Roger; Morkevičius, Vaidas

Kiti autoriai ir padėkos:

Kaase, Max; Lievesley, Denise; Häder, Sabine; Harkness, Janet; Abrams, Dominic; Svallfors, Stefan; Curtice, John; Eriksson, Robert; Jonsson, Jan O.; Newton, Ken; Schwartz, Shalom; Thomassen, Jacques; Vogel, Joachim

Bibliografinis citavimas:

KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas. ESS4, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2009 m. spalis - 2010 m. sausis = ESS4, Main and supplementary questionnaire data, Lithuania, October 2009 - January 2010: LiDA [platintojas], 2010. (Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), 2010). (ESS: Europos socialinis tyrimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0150.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė ESS Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai.

Europos socialinis tyrimas (ESS) yra mokslininkų inicijuota daugelį šalių apimanti apklausa, jau atlikta daugiau nei trisdešimtyje skirtingų Europos šalių. Pagrindiniai
tyrimo tikslai yra trys:

 • fiksuoti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei stebėti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis,
 • kurti ir tobulinti pažangius tarpkultūrinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje,
 • sukurti Europos socialinių indikatorių kolekciją, apimančią nuostatų rodiklius.
Ketvirtoji tyrimo banga vykdyta 31 šalyje taikant itin griežtas apklausų atlikimo metodikas. Tyrimą finansavo Europos Komisijos 6-oji bendroji programa, Europos mokslo fondas ir nacionalinės institucijos kiekvienoje atskiroje šalyje. Jis vykdytas laikantis tik atsitiktinių tikimybinių atrankos sudarymo principų, siekiant 70% grįžtamumo ir naudojant griežtai apibrėžtus klausimynų vertimo protokolus. Valandos trukmės tiesioginiame interviu respondentai atsakinėja į nuolatinius pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje bangoje, o taip pat į klausimus, kuriuos kiekvienai bangai paruošia skirtingos mokslininkų grupės. Ketvirtojoje bangoje įtraukti du kintantys klausimų blokai „Diskriminacija dėl amžiaus“ ir „Socialinės gerovės nuostatos“. Pabaigoje respondentai atsako į papildomo klausimyno klausimus, kurie apima žmogiškųjų vertybių bloką ir pagrindinio klausimyno klausimų validumą bei patikimumą testuojančius klausimus.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-10-16 - 2010-01-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-10-16 - 2010-01-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinis fondas = European Social Fund
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni = All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imtis sudaryta stratifikuotos tripakopės atrankos būdu:
 • Pirminių atrankos taškų, iš kurių apklausėjas pagal nurodytą maršrutą atrenka reikiamą namų ūkių kiekį, skaičius parinktas proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse pagal apskritį (10) ir gyvenamosios vietos dydį (5).
 • Pirminius atrankos taškus sudarė didesnių miestų mikrorajonai, mažesni miestai ir kaimai.
 • Namų ūkiai apklausai atrinkti taikant maršrutines atrankos metodą.
  Atrankos taisyklės miestuose:
  - didžiuosiuose miestuose buvo naudojamasi miestų žemėlapiais;
  - miestai suskirstyti mikrorajonais, vėliau atsitiktiniu būdu kiekviename mikrorajone atrenkant gatves;
  - maršruto pradžia pirminiame atrankos punkte paskiriama nurodant lyginius/nelyginius numerius ar kairę/dešinę gatvės pusę.
  Kaimo vietovėse galima maršruto pradžia - autobusų stotelė, paštas ar kitas stambesnis objektas.
  Sekančio namų ūkio atrankos taisyklės:
  Kitas namų ūkis buvo atrenkamas taikant tokį principą: n+3 taisyklė, kai su namų ūkiu „n“ nesusisiekta trijų vizitų metu arba tuo atveju, jeigu namų ūkyje atrinktas reikiamas respondentas,-ė ir jis (ji) buvo apklaustas,-a arba atsisakė būti apklausiamas,-a.
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis artimiausio (paskutinio) gimtadienio taisyklės.
 • Kiekviename sukontaktuotame namų ūkyje apklaustas vienas asmuo, jeigu atitiko šias sąlygas:
  - buvo 15 metų ar vyresnis;
  - sutiko dalyvauti apklausoje;
  - praėjęs gimtadienis buvo arčiausiai apklausos datai iš visų nurodyto amžiaus namų ūkio narių.
 • Tyrime nebuvo apklausiami šie asmenys:
  - apklausėjo giminės ar pažįstami;
  - svečiai ir draugai, apklausos metu esantys respondento namuose;
  - institucijose reziduojantys gyventojai (ligoninėse, sanatorijose ir pan.).
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas lietuvių kalba 0
PDF Pagrindinis klausimynas rusų kalba 0
PDF Kortelės lietuvių kalba 0
PDF Kortelės rusų kalba 0
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: A versija 0
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: A versija 0
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: B versija 0
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: B versija 0
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: C versija 0
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: C versija 0
PDF Lauko tyrimo vykdymo ataskaita lietuvių kalba 0
PDF Metaduomenys lietuvių kalba 0

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17