Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūris į etnines ir socialines grupes, 2006 m. vasaris


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0254


Antraštė:

Požiūris į etnines ir socialines grupes, 2006 m. vasaris

Lygiagreti antraštė:

Attitude Towards Ethnic And Social Groups, February 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

LYGYBĖ IR NELYGYBĖ = EQUALITY AND INEQUALITY

ETNINĖS MAŽUMOS = ETHNIC MINORITIES

Depozitorius:

Lietuvos socialinių tyrimų centras

Pirminė atsakomybė:

Etninių tyrimų centras, Socialinių tyrimų institutas = Center for Ethnic Studies, Institute for Social Research

Bibliografinis citavimas:

Socialinių tyrimų institutas. Požiūris į etnines ir socialines grupes, 2006 m. vasaris = Attitude Towards Ethnic And Social Groups, February 2006: LiDA [platintojas], 2013. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2006). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0254.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti šalies gyventojų nuomonę apie Lietuvoje gyvenančių įvairių etninių ir socialinių grupių situaciją.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentams išvardinus įvairias žmonių grupės, prašyta pasakyti, su kuo iš išvardytų žmonių grupių jie nenorėtų gyventi kaimynystėje. Tirta, kaip per pastaruosius 15 metų pasikeitė respondentų požiūris į nurodytas Lietuvoje gyvenančių žmonių grupes. Pateikus klausimų bloką aiškintasi, kaip respondentai vertina romų (čigonų) padėtį Lietuvoje. Užduoti keli klausimai, susiję su turto grąžinimu Lietuvos žydų bendruomenėms. Aiškintasi, ar respondentai sutiktų, kad jų mieste (ar rajono centre) būtų statoma nauja mečetė (musulmonų maldos namai). Pateikus klausimų bloką tirta nuomonė apie musulmonus.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, tautybė, gyvenamoji vieta.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2006-02-07 - 2006-02-17
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-02-07 - 2006-02-17
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Socialinių tyrimų institutas = Institute for Social Research
Populiacija 16-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 16 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Socialinių tyrimų institutas, 2006


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 49.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17