Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viktimologinis tyrimas, 2008 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ZTLT_0223


Antraštė:

Viktimologinis tyrimas, 2008 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

Victimological Survey, April 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje = ZTLT: Human Rights in Lithuania

Tema:

NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA = CRIME AND LAW ENFORCEMENT

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras = Centre for Crime Prevention in Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Viktimologinis tyrimas, 2008 m. balandis = Victimological Survey, April 2008: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, 2008). (ZTLT: Žmogaus teisės Lietuvoje). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti nuo kokių nusikalstamų veikų nukentėjo Lietuvos gyventojai 2007 metais.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų klausta, ar iš jų buvo pavogtas ar bandyta pavogti turtą, kurio vertė viršijo 130 Lt. Norėta sužinoti, ar respondentai buvo sumušti ar kitaip smurtaujant jiems buvo sukeltas fizinis skausmas ar padarytas sveikatos sutrikdymas. Buvo užduoti klausimai, ar kas nors tenkino lytinę aistrą prieš respondentų valią bei ar buvo pagrobtas jų turtas panaudojant fizinį smurtą ar grasinant tuoj pat jį panaudoti. Prašyta atsakyti, ar kas nors apgaule iš respondentų išviliojo turtą bei ar kas nors tyčia sunaikino jų turtą, kurio vertė viršijo 130 Lt. Tirta, ar kas nors neteisėtai sunaikino, sugadino, elektroninius duomenis arba apribojo naudojimąsi tokiais duomenimis padarant respondentams žalos už daugiau nei 130 Lt. Respondentų klausta, ar koks nors valstybės tarnautojas reikalavo iš jų ar provokavo juos duoti kyšį bei ar kas nors respondentams siūlė, davė ar pardavė narkotinių ar psichotropinių medžiagų nemedicininiais tikslais. Prašyta atsakyti, ar teko respondentams patirti, kaip kažkas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, necenzūriniais žodžiais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir trikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Tirta, ar respondentai jaučiasi saugus Lietuvoje nuo įvairių nusikalstamų veikų. Buvo užduotas klausimas, ar respondentai imtųsi aktyvių veiksmų, kad užkirstų kelią nusikalstamai veikai, jei ji nėra nukreipta prieš juos pačius ar jų šeimos narius. Prašyta nurodyti, ar respondentai 2007 m. buvote patekę situaciją, kurioje galėjo imtis aktyvių veiksmų, kad užkirstų kelią nusikalstamai veikai bei ar ėmėsi aktyvių veiksmų, kai galėjo tai padaryti. Tų respondentų, kurie nieko nedarė klausta, kodėl jie nesiėmė aktyvių veiksmų. Pabaigoje užduoti klausimai, ar respondentai jaučiasi saugūs Lietuvoje bei kas labiausiai didina jų nesaugumo jausmą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta, regionas.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-04-10 - 2008-04-13
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-04-10 - 2008-04-13
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras = Centre for Crime Prevention in Lithuania
Populiacija 15-75 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 75 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, 2008


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 1942.6

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17