Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, 2008 m. vasaris


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VS_0181


Antraštė:

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, 2008 m. vasaris

Lygiagreti antraštė:

Prevalence of the Use of Psychoactive Substances among High School Students in Lithuania, February 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VS: Visuomenės sveikata = VS: Public Health

Tema:

NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO VARTOJIMAS, RŪKYMAS = DRUG ABUSE, ALCOHOL AND SMOKING

Depozitorius:

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės = Drug Control Department under the Government of the Republic of Lithuania

Pirminė atsakomybė:

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės = Drug Control Department under the Government of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, 2008 m. vasaris = Prevalence of the Use of Psychoactive Substances among High School Students in Lithuania, February 2008: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, 2008). (VS: Visuomenės sveikata). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: iištirti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo ypatumus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta, kad jie apibūdintų alkoholio vartojimo problemą Lietuvoje bei nurodytų, kokios priežastys lemia, kad žmonės Lietuvoje girtuokliauja. Respondentai turėjo galimybę įvertinti alkoholio ir narkotikų vartojimo paplitimą visoje Lietuvoje bendrai ir konkrečiai jų gyvenamoje vietovėje. Buvo klausta dėl kokių priežasčių žmonės, ypač jaunimas, pradeda vartoti narkotikus. Buvo užduoti skirtingi klausimai apie respondentų asmeninę rūkymo ir alkoholio vartojimo patirtį ir įpročius. Respondentų prašyta atsakyti į klausimus apie įvairių medikamentų, t. y. apie raminamųjų ar migdomųjų vaistų bei antidepresantų vartojimą. Respondentai turėjo galimybę atsakyti į klausimų grupes apie savo patirtį susijusią su skirtingų psichotropinių medžiagų - hašišo (marihuanos, "žolės"), ecstasy (ekstazio), anfetamino, kokaino, heroino, "Širkos" (aguonų ekstrakto), LSD, magiškųjų grybų (haliucinogeninių grybų, "grybų"), inhaliantų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų - vartojimu. Norėta sužinoti, kokie yra respondentų narkotinių medžiagų vartojimo įpročiai. Buvo pateiktos klausimų blokai norint atskleisti respondentų požiūrį į kitus žmones ar nuomones susijusias su rūkymo, alkoholinių gėrimų ir psichotropinių medžiagų vartojimo patirtimi ir įpročiais. Taip pat respondentų prašyta nurodyti pačias efektyviausias priemones, siekiant apriboti narkotikų bei tabako ir jo gaminių vartojimo paplitimą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, šeimyninė padėtis, su kuo gyvena respondentas, išsimokslinimas, užsiėmimas, mokymosi vieta, studijų programa, kursas, asmeninės pajamos per mėnesį.

 • The purpose of the study: to give information on the characteristics of drug, alcohol and tobacco consumption of the students of higher education institutions in Lithuania.
  Major investigated questions: respondents were asked to describe the problems of alcohol consumption in Lithuania and to indicate the reasons of drunkenness in Lithuania. Respondents assessed the prevalence of alcohol and drug consumption in Lithuania in and in specifically in the areas of respondents residence. They were also asked to indicate the reasons why people, especially young people, begin to use drugs. Respondents were asked about their smoking and drinking habits and experiences, as well as about the use various medications - sedative or antidepressants. They were also asked about their experience of consumption of different psychotropic substances - hashish (marijuana, "grass"), ecstasy, amphetamine, cocaine, heroin, "shirka" (poppy seed extract), LSD, magic (hallucinogenic) mushrooms, inhalants and other psychoactive substances; as well about their habits of drugs. Other questions were about respondents` attitudes towards other people smoking, drinking and drugs consumption habits. Respondents were also asked to indicate the most effective measures to limit alcohol, drug and tobacco consumption.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, marital status, education, occupation, a place of studies, study program, course, personal income per month.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-12-06 - 2008-01-17
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-12-06 - 2008-01-17
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės = Drug Control Department under the Government of the Republic of Lithuania
Populiacija Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų, akademijų, kolegijų) 1-4 kurso studentai = Students of higher education institutions (universities, academies and colleges) in Lithuania, first-year - fourth-year students.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, 2008


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 144.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17