Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Žalingų įpročių paplitimas Lietuvoje, 2004 m. gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VS_0161


Antraštė:

Žalingų įpročių paplitimas Lietuvoje, 2004 m. gruodis

Lygiagreti antraštė:

Prevalence of Harmful Habits in Lithuania, December 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VS: Visuomenės sveikata = VS: Public Health

Tema:

NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO VARTOJIMAS, RŪKYMAS = DRUG ABUSE, ALCOHOL AND SMOKING

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės = Drug Control Department under the Government of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės. Žalingų įpročių paplitimas Lietuvoje, 2004 m. gruodis = Prevalence of Harmful Habits in Lithuania, December 2004: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, 2004). (VS: Visuomenės sveikata). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo ypatumus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta, kad jie apibūdintų alkoholio vartojimo problemą Lietuvoje bei nurodytų, kokios priežastys lemia, kad žmonės Lietuvoje girtuokliauja. Respondentai turėjo galimybę įvertinti alkoholio ir narkotikų vartojimo paplitimą visoje Lietuvoje bendrai ir konkrečiai jų gyvenamoje vietovėje. Buvo klausta dėl kokių priežasčių žmonės, ypač jaunimas, pradeda vartoti narkotikus. Buvo užduoti skirtingi klausimai apie respondentų asmeninę rūkymo ir alkoholio vartojimo patirtį ir įpročius. Respondentų prašyta atsakyti į klausimus apie įvairių medikamentų, t. y. apie raminamųjų ar migdomųjų vaistų bei antidepresantų vartojimą. Respondentai turėjo galimybę atsakyti į klausimų grupes apie savo patirtį susijusią su skirtingų psichotropinių medžiagų - hašišo (marihuanos, "žolės"), ecstasy (ekstazio), anfetamino, kokaino, heroino, LSD, magiškųjų grybų (haliucinogeninių grybų, "grybų"), inhaliantų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų - vartojimu. Norėta sužinoti, kokie yra respondentų narkotinių medžiagų vartojimo įpročiai. Buvo pateikti klausimų blokai norint atskleisti respondentų požiūrį į kitus žmones ar nuomones susijusias su rūkymo, alkoholinių gėrimų ir psichotropinių medžiagų vartojimo patirtimi ir įpročiais. Taip pat respondentų prašyta nurodyti pačias efektyviausias priemones, siekiant apriboti alkoholio, narkotikų bei tabako ir jo gaminių vartojimo paplitimą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, šeimyninė padėtis, su kuo gyvena respondentas, išsimokslinimas, užsiėmimas, mokymosi vieta, užimamos pareigos, darbo sektorius, asmeninės pajamos per mėnesį, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, tautybė, apskritis, rajonas, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the characteristics of drug, alcohol and tobacco consumption of the Lithuanian population.
  Major investigated questions: respondents were asked to describe the problems of alcohol consumption in Lithuania and to indicate the reasons of drunkenness in Lithuania. Respondents assessed the prevalence of alcohol and drug consumption in Lithuania in and in specifically in the areas of respondents residence. They were also asked to indicate the reasons why people, especially young people, begin to use drugs. Respondents were asked about their smoking and drinking habits and experiences, as well as about the use various medications - sedative or antidepressants. They were also asked about their experience of consumption of different psychotropic substances - hashish (marijuana, "grass"), ecstasy, amphetamine, cocaine, heroin, LSD, magic (hallucinogenic) mushrooms, inhalants and other psychoactive substances; as well about their habits of drugs. Other questions were about respondents` attitudes towards other people smoking, drinking and drugs consumption habits. Respondents were also asked to indicate the most effective measures to limit alcohol, drug and tobacco consumption.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, marital status, education, occupation, monthly family income per one family member, nationality, county, district, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-11-19 - 2004-12-03
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-11-19 - 2004-12-03
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės = Drug Control Department under the Government of the Republic of Lithuania
Populiacija 15-64 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 64 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Kartotinis tyrimas = Repeatable study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, 2004


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 169.2
PDF Kortelės 39.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17