Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Virtualus darbas III, 2015 m. spalis - gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VDS_0304


Antraštė:

Virtualus darbas III, 2015 m. spalis - gruodis

Lygiagreti antraštė:

Virtual Work III, October - December 2015

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VDS: Virtualaus darbo studijos = VDS: Studies of Virtual Work

Tema:

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. Virtualus darbas III, 2015 m. spalis - gruodis = Virtual Work III, October - December 2015: LiDA [platintojas], 2018. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015). (VDS: Virtualaus darbo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VDS_0304.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie turimas darbo sąlygas bei virtualaus darbo paplitimo formas.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų pirmiausiai prašyta apibūdinti savo pagrindinį darbą bei darbo vietą. Teirautasi, ar apskritai yra/buvo galima atlikti pagrindinį darbą visai neatvykstant į darbo vietą, kuri yra ne namuose. Norėta sužinoti, kiek laiko įprastą darbo dieną respondentai savo pagrindiniame darbe dirba/dirbo naudodamiesi internetu. Klausta, ar patrauklus atrodo darbas, kurį pilnai galėtų atlikti namuose/iš namų (nereikėtų vykti į darbo vietą) bei naudojantis internetu. Toliau respondentų prašyta atakyti, kiek laiko įprastą darbo dieną jie dirba/dirbo virtualiai. Aiškintasi, kaip dažnai tenka/tekdavo dirbti virtualiai nedarbo valandomis vakarais ir (ar) naktimis, savaitgaliais bei atostogų metu.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2015-10-08 - 2015-12-01
Duomenų rinkimo laikotarpis 2015-10-08 - 2015-12-01
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview);
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant PAPI (Pencil and Paper Interview) = The survey was conducted using PAPI (Pencil and Paper Interview);
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2015


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 415.8
PDF Kortelės 69.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17