Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Socialinė politika VII, 2016 m. birželis – rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0307


Antraštė:

Socialinė politika VII, 2016 m. birželis – rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

Social Policy VII, Lithuania, June - August 2016

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena = SPS: Monitoring of Lithuanian Social Problems

Tema:

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

ŠVIETIMAS: BENDRAI = EDUCATION: GENERAL

SVEIKATA: BENDRAI = HEALTH: GENERAL

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

Depozitorius:

Telešienė, Audronė

Pirminė atsakomybė:

Telešienė, Audronė

Tyrimo vykdytojai:

Telešienė, Audronė; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Telešienė, Audronė et al. Socialinė politika VII, 2016 m. birželis - rugpjūtis = Social Policy VII, Lithuania, June - August 2016: LiDA [platintojas], 2018. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016). (SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0307.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: remiantis įvairiuose politiniuose dokumentuose įrašytų siektinų Lietuvos socialinės politikos tikslų sąrašu, respondentų prašyta įvertinti, kiek valstybės siekiai užtikrinti visuomenės gerovę Lietuvoje jau yra įgyvendinti ar neįgyvendinti. Pirmiausia teirautasi, kaip respondentai vertina valstybės pastangas siekiant užsibrėžtų tikslų darbo rinkos ir užimtumo srityse. Kitas klausimų blokas buvo skirtas atskleisti, kaip valstybei sekasi siekti užsibrėžtų tikslų socialinės lygybės ir socialinės apsaugos srityse. Toliau buvo vertinama situacija sveikatos priežiūros srityje. Buvo užduoti klausimai, kaip, respondentų nuomone, valstybei sekasi įgyvendinti savo siekius šeimos politikos ir vaikų auginimo srityse. Pabaigoje teirautasi apie valstybės pasiekimus švietimo bei aplinkos apsaugos srityse.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, politinis ir visuomeninis aktyvumas, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2016-06-27 - 2016-08-02
Duomenų rinkimo laikotarpis 2016-06-27 - 2016-08-02
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Viešosios politikos ir administravimo institutas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas = Institute of Public Policy and Administration, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview);
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2016


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 636.6
PDF Kortelės 232.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17