Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Socialinė politika VI, 2015 m. spalis - gruodis, 2 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0297


Antraštė:

Socialinė politika VI, 2015 m. spalis - gruodis, 2 leidimas

Lygiagreti antraštė:

Social Policy VI, October - December 2015, edition 2

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena = SPS: Monitoring of Lithuanian Social Problems

Tema:

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

ŠVIETIMAS: BENDRAI = EDUCATION: GENERAL

SVEIKATA: BENDRAI = HEALTH: GENERAL

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. Socialinė politika VI, 2015 m. spalis - gruodis, 2 leidimas = Social Policy VI, October - December 2015, edition 2: LiDA [platintojas], 2017. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015). (SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0297.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika bei įvertinti vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kuri problema yra pati aktualiausia Lietuvai. Prašyta įvertinti sveikatos apsaugos, šeimos, švietimo, darbo rinkos ir užimtumo, socialinės apsaugos bei aplinkos apsaugos politikas. Norėta sužinoti, ar respondentai yra patenkinti savo gyvenimo kokybe. Klausta, kaip bendrai vertina pastaruoju metu Lietuvos visuomenėje vykstančius pokyčius. Teirautasi, ar planuoja išvykti dirbti ar gyventi į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui. Norėta sužinoti, ar valdžia turėtų didinti mokesčius ir skirti daugiau lėšų socialinėms išmokoms ir paslaugoms, ar mažinti mokesčius ir skirti mažiau lėšų socialinėms išmokoms ir paslaugoms. Aiškintasi, ar žmonės, kuriuos mes renkame Seimo nariais, stengiasi laikytis rinkimų metu išsakytų pažadų. Toliau teirautasi, ar Lietuva turėtų įsileisti visus imigrantus be didelių suvaržymų bei ar iš esmės tinkamai užtikrinamos visų tautinių mažumų teisės Lietuvoje. Norint sužinoti nuomonę apie skirtingas žmonių grupes, galinčias atvykti gyventi į Lietuvą, teirautasi, ar reiktų leisti žydams, musulmonams, krikščionims, čigonams bei juodaodžiams iš kitų šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje. Taip pat klausta, ar reiktų leisti žmonėms iš kaimyninių ne Europos Sąjungos šalių atvykti ir gyventi Lietuvoje.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė.
 • The purpose of the study: to examine the attitudes of Lithuanian population towards social policy.
  Major investigated questions: attitudes towards social policy; evaluation of social policy in Lithuania; attitudes towards different social problems and questions about respondents` self-evaluation of their social positions.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, level of education, membership in organizations, religion, marital status, nationality, political views, political participation, size of household, respondent`s average personal income, place of residence, working situation of the respondent and of his/her spouse or partner.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2015-10-08 - 2015-12-01
Duomenų rinkimo laikotarpis 2015-10-08 - 2015-12-01
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview);
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant PAPI (Pencil and Paper Interview) = The survey was conducted using PAPI (Pencil and Paper Interview);
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2015


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 407.5
PDF Kortelės 64.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17