Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Prezidento valstybinė našlių renta ir valstybės turto valdymas, 2010 m. spalis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0230


Antraštė:

Prezidento valstybinė našlių renta ir valstybės turto valdymas, 2010 m. spalis

Lygiagreti antraštė:

The State Annuity of the Widow(er) of the President and State Property Management, October 2010

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

PAJAMOS, TURTAS, INVESTICIJOS = INCOME, PROPERTY AND INVESTMENT

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Prezidento valstybinė našlių renta ir valstybės turto valdymas, 2010 m. spalis = The State Annuity of the Widow(er) of the President and State Property Management, October 2010: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : BNS, RAIT, 2010). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į valstybinės Prezidento našlės rentos skyrimą K. Brazauskienei bei ištirti nuomonę apie galimus skirtingus valstybės turto valdymo modelius.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2010 m. birželio mėn. mirus buvusiam pirmajam nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentui A. M. Brazauskui, našlė K. Brazauskienė tų pačių metų rugpjūčio mėn. paprašė Vyriausybės jai skirti valstybinę našlių rentą remiantis Prezidento valstybinės rentos įstatymu. K. Brazauskienė teigė, kad yra atsisakiusi pareigų viešbutyje "Crowne Plaza Vilnius" (buvęs ,,Draugystės" viešbutis), bet pripažino, jog tebesanti jo akcininkė. Prezidentės D. Grybauskaitės rugpjūčio mėn. teigė, kad našlės K. Brazauskienės prašymas skirti valstybinę našlių rentą remiasi įstatyme numatyta tvarka, kurios reikėtų laikytis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareiškė, kad K. Brazauskienė atitinka visus reikalavimus gauti valstybinei rentai, nes nuo 2010 m. liepos 23 d. nebeturi draudžiamųjų pajamų. Vyriausybė delsė priimti sprendimą dėl rentos skyrimo, o 2010 m. rugsėjo mėn. paaiškėjo, kad K. Brazauskienė liepos 15-tą dieną pardavusi prie viešbučio "Crowne Plaza Vilnius" esančius pamatus iš šio sandorio uždirbo 6 mln. litų. Šiame kontekste Ministras pirmininkas A. Kubilius pareiškė, kad teisės aktuose išryškėjo tam tikros spragos, kai formaliai žiūrint galima pretenduoti į rentą, nes neturima draudžiamųjų pajamų, bet iš tiesų yra gaunamos didelės pajamos iš kitų šaltinių. Vyriausybė parengė įstatymų projektų pataisas, kad dideles pajamas gaunantiems asmenims nebūtų mokamos rentos ir valstybinės pensijos. Respondentų klausta nuomonės, ar K. Brazauskienei Vyriausybė turėtų skirti valstybinę Prezidento našlės rentą.
  2010 m. pirmą kartą per pastaruosius 20 metų Vyriausybės parengtoje Lietuvos valstybės valdomo komercinio naudojimo turto metinėje apžvalgoje paskelbta, kad valstybė valdo apie 300 įmonių, kurios turi maždaug 17,3 mlrd. litų vertės komercinio turto, tačiau už 2009 m. gauta tik 30 mln. litų dividendų. 2010 m. liepos mėn. 14 d. Vyriausybė pavedė Ūkio ir Finansų ministerijoms iki šių metų rugsėjo 1 dienos parengti strateginį veiksmų planą valstybės valdomų įmonių efektyvumo didinimui. Rugpjūčio mėn. pabaigoje Ūkio ministras D. Kreivys pasiūlė ministerijoms ir kitoms valstybinėms įstaigoms priklausantį visą Lietuvos valstybės valdomą komercinį turtą perduoti naujai įkurtai valstybės turtą kontroliuojančiai bendrovei "Visuomis Holding Company, AB", kuriai vadovautų septynių profesionalių vadybininkų valdyba. Teigta, kad įvykužius valstybės turto valdymo reformą politikams sumažėtų galimybės daryti įtaką įmonių valdymui, skaidriau ir efektyviau būtų naudojamas valstybės turtas bei padidėtų įplaukos į biudžetą. Nors "Visuomio" steigimą idėją aiškiai parėmė premjeras A. Kubilius, tačiau Ūkio ministro siūlymai dėl valstybės turto pertvarkymo buvo skeptiškai sutikti ne tik valstybinių įmonių vadovų bei valdančiosios koalicijos partnerių, bet ir pačioje Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoje. Šiame kontekste respondentų klausta, koks valstybės turto valdymo modelis Lietuvai būtų tinkamiausias.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2010-09-28 - 2010-10-10
Duomenų rinkimo laikotarpis 2010-09-28 - 2010-10-10
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Duomenų rinkimo aplinkybės
 • Aštuntą duomenų rinkimo dieną šalies Prezidentė D. Grybauskaitė pareiškė, kad yra abejojanti, jog „Visuomio“ projektas, kuris kurtas remiantis Skandinavijoje taikomu valstybės turto valdymo modeliu, gali prigyti ir Lietuvoje. Jos nuomone, Ūkio ministerijos parengtas „Visuomio“ modelis yra visiškai neparengtas Lietuvai.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2010


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 68.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17