Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Progresiniai mokesčiai, 2009 m. spalis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0194


Antraštė:

Progresiniai mokesčiai, 2009 m. spalis

Lygiagreti antraštė:

Progressive Taxation, October 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Progresiniai mokesčiai, 2009 m. spalis = Progressive Taxation, October 2009, October 2009: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie progresinių mokesčių įvedimą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2009 m. pavasarį Seimas pradėjo svarstyti opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos siūlomas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas dėl progresinių mokesčių įvedimo ir po pateikimo joms pritarė. Siūlyta nustatyti 4 tarifus, kurių dydis priklausytų nuo gaunamų pajamų. Per metus gautas pajamas iki 24 000 litų siūlyta apmokestinti 14-15 proc. tarifu, nuo 24 000 litų iki 60 000 litų - 18 proc., nuo 60 000 litų iki 120 000 litų - 25 proc., o didesnes pajamas - 40 proc. tarifu. Tačiau 2009 m. rugsėjo mėn. teikiama naujoji gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka palaikymo Seime nesusilaukė, nes Seimo Ekonomikos komiteto siūlymu, kuriam pritarė parlamentarai, įstatymo projektas grąžintas iniciatoriams tobulinti. Progresiniam pajamų apmokestinimui nepritarė ir Vyriausybė, nes buvo teigiama, kad progresyvumas Lietuvos mokesčių sistemoje jau yra užtikrinamas dėl diferencijuoto neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD). Be to teigta, kad dėl progresinio pajamų apmokestinimo sustiprėtų paskatos slėpti darbo užmokestį, reikėtų panaikinti taikomą NPD ir šalies biudžetas prarastų 255 mln. litų. Šiame kontekste respondentams užduotas klausimas, ar jie pritartų progresinių mokesčių Lietuvoje įvedimui.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion about the introduction of progressive taxes.
  Major investigated questions: in 2009 spring the Seimas started to discuss the amendments of the Law on Income Tax, proposed by the oppositional Lithuanian Social Democratic Party. These amendments were related with the introduction of progressive taxation, and Seimas approved them. Four rates were proposed, which depended on income. Annual income of 24,000 Litas was proposed to be taxed by 14-15 percent rate, from 24,000 to 60,000 Litas - by 18 percent, from 60,000 to 120,000 Litas - by 25 percent and higher incomes - by 40 percent rate. However, in September 2009 the new income tax procedure did not succeed the Parliament, because the Seimas Committee on Economics proposed to return the draft back to its initiators for improving. The Government did not approve progressive taxation too, because the progressivity of the Lithuanian tax system is already guaranteed by differentiated amount of tax-free income. It was also argued that the progressive income tax may strengthen incentives to hide wages, the applied tax-free income should be to eliminated, and it should cause the loss of 255 million Litas in state budget. In this context respondents were asked if they would support the introduction of progressive taxes in Lithuania.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-10-08 - 2009-10-19
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-10-08 - 2009-10-19
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 84

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17