Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Atominės elektrinės statyba, 2009 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0192


Antraštė:

Atominės elektrinės statyba, 2009 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Nuclear Power Plant Construction, September 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras

Tema:

ENERGIJA IR KURAS = ENERGY AND FUEL

EKONOMINĖS SISTEMOS IR RAIDA = ECONOMIC SYSTEMS AND DEVELOPMENT

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Atominės elektrinės statyba, 2009 m. rugsėjis = Nuclear Power Plant Construction, September 2009: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie naujos atomines elektrines statybą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: išformavus nacionalinę investuotojo bendrovę „Leo LT“, kuri ketino statyti naują atominę elektrinę, bei artėjant Lietuvos įsipareigojimui 2009 m. pabaigoje sustabdyti antrojo Ignalinos atominės elektrinės bloko darbą, Lietuvoje ir toliau svarstyta būtinybė statyti naują Visagino atominės elektrinės bloką. Energetikos ministras A. Sekmokas pareiškė, Lietuva turėtų imtis naujos atominės elektrinės statybos. Tokios pat nuomonės laikėsi ir premjeras A. Kubilius. Tačiau` Prezidentė D. Grybauskaitė viešai suabejojo, ar nauja atominė elektrinė tikrai Lietuvai yra pats geriausias sprendimas apsirūpinti pakankamai pigia elektros energija. Šiame kontekste respondentų klausta, ar jie pritaria naujos atomines elektrinės statybai Lietuvoje.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion about the construction of new nuclear power plant.
  Major investigated questions: national investor company "Leo LT", which intended to construct a new nuclear power plant, was disbanded and approaching the date of Lithuania`s commitment to stop the second block of the Ignalina Nuclear Power Plant, so there had been intense discussions about the need to construct a new Visaginas Nuclear Power Plant. Minister of Energy A. Sekmokas stated that Lithuania must construct a new nuclear plant. Prime Minister A. Kubilius also welcomed this idea. However, the President D. Grybauskaite publicly questioned whether a new nuclear power plant in Lithuania is really the best solution for providing relatively cheap electricity. In this context respondents were asked whether they support construction of a new nuclear power plant in Lithuania.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-09-08 - 2009-09-18
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-09-08 - 2009-09-18
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Duomenų rinkimo aplinkybės
 • Pirmąją duomenų surinkimo dieną premjeras A. Kubilius pareiškė, kad Jungtinės Karalystės investicijų banko „N M Rothschild & Sons“ vadovaujamo konsorciumo nuomone Lietuvai statyti naują atominę elektrinę yra ekonomiškai pagrįsta. Konsorciumas buvo nusamdytas teikti konsultavimo paslaugas, susijusias su naujos atominės elektrinės verslo plano, finansavimo modelio parengimu ir strateginės partnerystės analize.

 • On the first day of data collection period, Prime Minister A. Kubilius stated that, according to the consortium led by the UK investment bank "NM Rothschild & Sons", construction of new nuclear power plant is economically reasonable. The consortium has been hired to provide consulting services related preparation of the business plan of new nuclear power plant and its financial model, and also with analysis of strategic partnerships.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 83.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17