Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Socialinės išmokos, 2009 m. rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0190


Antraštė:

Socialinės išmokos, 2009 m. rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

Social Benefits, August 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMASIS JOMIS = USE AND PROVISION OF SPECIFIC SOCIAL SERVICES

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Socialinės išmokos, 2009 m. rugpjūtis = Social Benefits, August 2009: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į socialinių išmokų mažinimą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2009 rugpjūčio mėn. 12 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministras D. Jankauskas, kuris šias pareigas pradėjo eiti tik nuo liepos pabaigos, paskelbė, kad sunkmečiu reikės peržiūrėti visas socialines išmokas. Ministras akcentavo, jog pats socialinių išlaidų mažinimas turi būti vykdomas atsakingai, kad nenukentėtų socialiai jautrūs visuomenės sluoksniai. Mažinimas neturėtų vykti visiems vienodai, bet reikia atsižvelgti į gaunamas asmens pajamas. D. Jankausko nuomone socialinės išmokos turėtų mažėti vidutiniškai 5-10 proc., bet, pasak ministro, kaip, kokios ir nuo kada turėtų būti mažinamos socialinės išmokos turėtų paaiškėti rugsėjo mėn. Šiame kontekste respondentams užduotas klausimas, kaip turėtų būti mažinamos socialinės išmokos (pensijų, bedarbio, našlaičių, invalidumo ir kitos pašalpos, motinystės/tėvystės išmokos ir kitos pašalpos).
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, naudojimosi internetu dažnumas, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` attitudes towards reduction of social benefits.
  Major investigated questions: in 2009 August 12 Minister of Social Security and Labour D. Jankauskas, who took this only since late July, has announced that during the economic crisis all the benefits must be reviewed. Minister emphasized that the reduction of social expenses must be carried out responsibly in order to do not affect the socially vulnerable segments of society. The reduction should be equal for everybody, but it is necessary to take into account person`s income. D. Jankauskas stated that social benefits should be reduced by 5-10 per cent on average, but how, what and when would be the reduction of social benefits, should be clear in September. In this context the respondents were asked how should be w should the social benefits (pensions, unemployment, orphans, disability and other benefits, maternity / paternity benefits and other benefits) be reduced.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, frequency of Internet use, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-08-20 - 2009-08-27
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-08-20 - 2009-08-27
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 87.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17