Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Nekilnojamojo turto mokestis, 2009 m. liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0176


Antraštė:

Nekilnojamojo turto mokestis, 2009 m. liepa

Lygiagreti antraštė:

Real Estate Tax, July 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

PAJAMOS, TURTAS, INVESTICIJOS = INCOME, PROPERTY AND INVESTMENT

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Nekilnojamojo turto mokestis, 2009 m. liepa = Real Estate Tax, July 2009: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į nekilnojamo turto mokestį.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: siekiant subalansuoti valstybės finansus pradėtas svarstyti ne tik galimas išlaidų karpymas, bet ir naujų mokesčių įvedimas kaip, pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis. Premjeras A. Kubilius 2009 m. liepos pradžioje teigė, kad nekilnojamojo turto mokestis pirmausia galėtų būti taikomas pakankamai prabangų nekilnojamąjį turtą turintiems asmenims. Premjero nuomone yra svarbu taikyti didesnį neapmokestinamo turto minimumo dydį, kad nenukentėtų skurdžiau gyvenantys bei didesnė dalis vidutinei klasei priklausančių asmenų. 2009 m. liepos 10 d. Premjero A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė paskelbė atnaujinto Nacionalinio susitarimo „Už saugią Lietuvos ateitį“ projektą. Tarp siūlomų įvairių valstybės finansų problemų sprendimų būdų paminėtas ir nekilnojamo turto mokesčio įvedimas, kaip galima viešųjų finansų konsolidavimo priemonė. Respondentų klausta, ar jie pritartų, kad nekilnojamojo turto mokestį mokėtų visi būstų savininkai, atsižvelgiant į būsto vertę.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` attitudes towards the real estate tax.
  Major investigated questions: in order to balance the state`s finances not only the potential expenditures cutting but also the introduction of new taxes, such as real estate tax, were begun to consider. In early July of 2009 Prime Minister A. Kubilius stated that the real estate tax, firs of all, could be applicable to the holders of luxury real estate. The Prime Minister said that it is important to apply a higher minimum amount of property exempt from tax, in order it does not affect poorer residents as well as the greater part of the middle class. In 2009 July 10 the Government, led by Prime Minister A. Kubilius, announced the project of revised National Agreement "For a secure future of Lithuania". Among the different solutions of the financial problems the real estate was also mentioned, as potential tool of public finance`s consolidation. Respondents were asked whether they agree that all the homeowners, according to housing value, must pay the real estate tax.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-07-16 - 2009-07-24
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-07-16 - 2009-07-24
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 94

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17