Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

LEO LT išformavimas ir uždarymas, 2009 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0171


Antraštė:

LEO LT išformavimas ir uždarymas, 2009 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

Dissolution and Closure of LEO LT, April 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

EKONOMINĖS SISTEMOS IR RAIDA = ECONOMIC SYSTEMS AND DEVELOPMENT

ENERGIJA IR KURAS = ENERGY AND FUEL

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. LEO LT išformavimas ir uždarymas, 2009 m. balandis = Dissolution and Closure of LEO LT, April 2009: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę dėl elektros energetikos bendrovės LEO LT veiklos nutraukimo.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2009 m. vasario pabaigoje Konstitucinis Teismas (KT) paskelbė sprendimą dėl Atominės elektrinės įstatymo konstitucingumo, kuriuo pripažinta, kad LEO LT kūrimą reglamentuojantys įstatymai prieštarauja šalies Konstitucijai. Be to, KT teisėjas E. Šileikis paskelbė atskirąją nuomonę, kurioje teigiama, kad Atominės elektrinės įstatymas prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui ir dėl to, kad buvo sukurta nauja monopolija, kuri pamynė sąžiningos konkurencijos laisvę. 2009 m. kovo mėn. pradžioje Prezidento rinkimuose ketinanti dalyvauti eurokomisarė D. Grybauskaitė LEO LT steigimą pavadino kaip didžiausią Lietuvos oligarchizacijos pavyzdį. Reaguojant į KT paskelbtą nutarimą Seime parengti Tvarkos ir teisingumo bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos projektai pagal kuriuos LEO LT steigimas turėtų būti pripažintas niekiniu. Taip pat 2009 m. balandžio mėn. 2 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas remdamasis KT, sprendimu pasiūlė kurti darbo grupę įstatymams taisyti. Šiame kontekste respondentų klausta, ar jie pritaria nacionalinės elektros energetikos bendrovės LEO LT išformavimui ir uždarymui.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, naudojimasis internetu, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion about the cessation of electric power company LEO LT.
  Major investigated questions: at the end of February 2009 the Constitutional Court has announced the decision on the constitutionality of the Law on Nuclear Power Plant, which recognized that the laws regulating establishment of LEO LT are contrary to the Lithuanian Constitution. Besides, the Constitutional Court judge E. Šileikis issued a dissenting opinion, which stated that the Law on Nuclear Power Plant is contrary to the Constitution because new monopoly was created, which denied freedom of fair competition. At the beginning of March 2009 the EU commissioner D. Grybauskaitė, whom intended to participate in presidential elections, described the establishment of LEO LT as the biggest example of Lithuania`s oligarchisation. In response to the Constitutional Court`s decision Parliamentary groups of Homeland Union-Lithuanian Christian Democrats and "Order and Justice" prepared bills stating that the establishment of LEO LT should be declared null and void. Also, in 2009 April 2 Seimas Committee on Legal Affairs, in accordance with Constitutional Court`s decision, proposed to create a working group for amendments of legislation. In this context the respondents were asked whether they agree with the cessation of nation electric power company LEO LT.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, use of the Internet, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-04-03 - 2009-04-10
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-04-03 - 2009-04-10
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Duomenų rinkimo aplinkybės
 • 2009 m. balandžio 2 d., t. y. 1 dieną prieš duomenų surinkimo pradžią buvo paskelbti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų užsakymu 2009 m. kovo 5-8 d. „Vilmorus“ atliktos visuomenės nuomonės apklausos rezultatai. Respondentams buvo užduotas klausimas, kaip būtų geriausia pasielgti nacionalinio investuotojo bendrovės LEO LT atžvilgiu. Pranešta, kad dauguma respondentų (44 proc.) pasisakė už LEO LT išformavimą.

 • In 2009 April 2, just one day before the beginning of data collection, have been published results of the public opinion poll, ordered by the Homeland Union-Lithuanian Christian Democrats and carried out by "Vilmorus" in 2009 March 5-8. Respondents were asked about the best way to handle a national investor`s company LEO LT. The majority of respondents (44 percent) supported the dissolution of LEO LT.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 98.5

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17