Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Šeimos finansinė gerovė, 2009 m. vasaris


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0167


Antraštė:

Šeimos finansinė gerovė, 2009 m. vasaris

Lygiagreti antraštė:

Family`s Financial Well-Being, February 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Šeimos finansinė gerovė, 2009 m. vasaris = Family`s Financial Well-Being, February 2009: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į naująją mokesčių sistemą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: iš kart po 2008 m. Seimo rinkimų Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratų, Tautos prisikėlimo partijos, Liberalų sąjūdžio bei Liberalų ir centro sąjungos dauguma ėmėsi skubiai keisti šalies mokesčių sistemą, kad įsisiūbuojant globalinei krizei, o Lietuvos ekonomikai gresiant perkaitimui būtų stabilizuoti valstybės finansai. 2008 m. pabaigoje įvykdžius mokesčių reformą, kuri įsigaliojo nuo 2009 m. sausio 1 d., 3 proc. sumažėjo gyventojų pajamų mokestis, įskaitant gyventojo sveikatos draudimo įmoką, kuri mokama į Privalomojo sveikatos draudimo fondą; 5 proc. padidėjo įmonių pelno mokesčio tarifas, o dividendai apmokestinti 20 proc. pajamų mokesčio tarifu; neapmokestinamų pajamų dydis (NPD) imtas sieti su atlyginimo dydžiu ir NPD taikymas galimas tik mažas pajamas gaunantiems asmenims, numatytas atskiras NPD taikymas tėvams, kurie augina vaikus; pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas padidėjo nuo 18 iki 19 proc.; atsisakyta pajamų mokesčio lengvatos palūkanoms už paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti; atsisakyta taikomų lengvatinių PVM tarifų, o nuo 2009 m. rugsėjo mėn. planuota atsisakyti PVM lengvatų už šildymą ir karštą vandenį. Seimo opozicija šiuos A. Kubiliaus vadovaujamos Vyriausybės inicijuotus veiksmus pavadino „naktiniu mokesčių perversmu“ ir teigė, kad ši reforma nepagerins, bet pablogins šalies viešųjų finansų būklę. Šiame kontekste respondentų klausta, ar pasikeitė jų, jų šeimos finansinė gerovė nuo 2009 sausio 1 d. įsigaliojus naujajai mokesčių sistemai.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, naudojimasis internetu, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` attitudes towards the new tax system which entered into force from 2009 January 1.
  Major investigated questions: immediately after the 2008 Seimas elections the new parliamentary majority, consisting of the Homeland Union-Lithuanian Christian Democrats, the National Resurrection Party, the Liberal Movement and the Liberal and Center Union, began to change of the tax system in order to stabilize public finances and to manage global economic crisis. In the end of 2008 the tax reform was completed, which came into effect in 2009 January 1. The main aspects of this reform: personal income tax was reduced by 3 percent, including the health insurance payment, which goes to the Compulsory Health Insurance Fund; corporate income tax rate was increased by 5 percent, while dividends were taxed 20 percent income tax rate; the size of tax-free income was related with salary size and application of tax-free income was only available for low-income earners, the separate application of tax-free income was provided parents who have children; the value added tax (VAT) rate was raised from 18 to 19 percent; the personal income tax exemption on interest of loans for house construction or purchasing was rejected; the reduced VAT rate was rejected and from September of 2009 in September it was supposed to refuse the reduced VAT rate for heating and hot water. The Seimas opposition called these actions, initiated by the Government lead by A. Kubilius, called "the night tax revolution" and claimed that this reform would not improve and would only worsen the state of country`s public finances. In this context the respondents were asked whether their or their family`s financial wellbeing have changed from 2009 January 1, when the new tax reform entered into force.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, use of the Internet, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-02-06 - 2009-02-09
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-02-06 - 2009-02-09
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 97

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17