Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Derybos dėl Ignalinos atominės elektrinės veiklos pratęsimo, 2008 m. rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0134


Antraštė:

Derybos dėl Ignalinos atominės elektrinės veiklos pratęsimo, 2008 m. rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

The Negotiations over Extending the Operation of the Ignalina Nuclear Power Plant, August 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

EKONOMINĖS SISTEMOS IR RAIDA = ECONOMIC SYSTEMS AND DEVELOPMENT

ENERGIJA IR KURAS = ENERGY AND FUEL

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Derybos dėl Ignalinos atominės elektrinės veiklos pratęsimo, 2008 m. rugpjūtis = The Negotiations over Extending the Operation of the Ignalina Nuclear Power Plant, August 2008. Kaunas : LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2008). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti gyventojų nuomonę apie Lietuvos mėginimus derėtis su Europos Sąjunga dėl Ignalinos atominės elektrinės veiklos pratęsimo.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: stojant į ES Lietuva įsipareigojo sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) antrąjį bloką iki 2009 m. gruodžio 31 d. Šis Lietuvos įsipareigojimas buvo įrašytas į Lietuvos stojimo į ES sutartį. Tačiau artėjant IAE uždarymui Vyriausybė 2009 m. kovo mėn. A. Abišalą paskyrė derybininku su ES dėl Lietuvos energetikos problemų, siekiant IAE darbo pratęsimo tol, kol Lietuvoje stovės nauja jėgainė. Veiksmų, kad būtų pratęsta IAE veikla, ėmėsi ir Lietuvos piliečiai. 2009 m. kovo mėn. įregistruota iniciatyvinė grupė, kurios branduolį sudarė Liberalų sąjūdžio bei Socialdemokratų sąjungos nariai, siekė surinkti 300 000 piliečių parašų, kad 2008 m. rudenį kartu su Seimo rinkimais vyktų referendumas dviem klausimais – dėl IAE darbo pratęsimo po 2009 m. ir dėl teisės rinkėjams suteikimo referendumo būdu paleisti Seimą. Surinkus tik apie 47 000 piliečių parašų, skelbti referendumą nusprendė parlamentarai. 2010 m. liepos 14 d. Seimas, nepaisydamas Seimo Teisės departamentas kritiškų išvadų, priėmė sprendimą 2009 m spalio mėn. surengti konsultacinį (patariamąjį) referendumą. Referendume nutarta klausti, ar Lietuvos piliečiai pritaria, kad „Ignalinos atominės elektrinės darbas būtų pratęstas iki techniškai saugių terminų, bet ne ilgiau, negu kol bus pastatyta nauja atominė elektrinė“. Referendumo šalininkų nuomone, jei piliečiai pritartų referendumo klausimui, tai būtų papildomas argumentas Vyriausybei derantis su ES. Šiame kontekste respondentų klausta nuomonės, ar Lietuvai pavyks susitarti su ES dėl Ignalinos atominės elektrinės veiklos pratęsimo.
  Socialines demografines charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: is to analyze the opinion of Lithuanian citizens about the attempts of Lithuania to negotiate with the EU on the extension of Ignalina Nuclear Power Plant`s work.
  Major investigated questions: when accessing the EU Lithuania committed to close the second block of the Ignalina Nuclear Power Plant (INPP) till 2009 December 31. In March 2009 Lithuanian Government appointed A. Abišala as negotiator with the EU on problems of energetic. The main task of A. Abišala was to negotiate with the EU on the extension of INPP`s work until the new plant will be constructed in Lithuania. Citizens of Lithuania also took appropriate actions. In March 2009 initiative group was registered. This group, which mainly consisted of the Liberal Movement and the Social Democratic Union, sought to collect 300,000 signatures of citizens in order to hold the referendum on the INPP issue. When only 47,000 signatures of citizens were collected, parliamentarians have decided to call a referendum. In 2010 July 14 the Seimas, in spite of critical findings of the Legal Department, decided to hold a consultative referendum in October 2009. The question of the referendum was formulated as follows: whether the citizens of Lithuania agree that the work of the INPP would be extended to the technically save period, but no longer than until the construction of new nuclear power plant. In this context respondents were asked whether Lithuania could successfully complete the negotiation with the EU on the extension of Ignalina Nuclear Power Plant`s work.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-08-21 - 2008-08-27
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-08-21 - 2008-08-27
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2008


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 123.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17