Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Mokestis už aukštąjį mokslą, 2007 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0117


Antraštė:

Mokestis už aukštąjį mokslą, 2007 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

The Fee for Higher Education, June 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Mokestis už aukštąjį mokslą, 2007 m. birželis = The Fee for Higher Education, June 2007. Kaunas : LiDA [platintojas], 2009. (Vilnius : BNS, RAIT, 2007). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų nuomonę apie mokesčio už mokslą aukštosiose mokyklose didinimą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: vykstant diskusijoms dėl aukštojo mokslo ir studijų sistemos reformos ir svarstant būsimos pertvarkos modelį, kuriuo būtų kuriama laisva aukštojo mokslo rinka (įmokos už studijas dydis proporcingas studijų kainai, „studento krepšelis“ ir pan.), Seime buvo ruošiamasi pasirašyti politinių partijų susitarimą dėl aukštojo mokslo sistemos reformos. Pagal reformos projektą, nuo 2008 m. mokslo metų pradžios už pirmos pakopos studijas kiekvienas dieninių, vakarinių ar neakivaizdinių studijų studentas turėtų mokėti nuo 2 000 iki 5 000 Lt per metus. Respondentų klausta, ar jie pritartų mokesčio už mokslą aukštosiose mokymosi įstaigose didinimui siekiant gerinti studijų kokybę Lietuvoje.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to identify Lithuanians’ opinion about the increase of the higher education studies’ fee.
  Major investigated questions: during the public debate on higher education reform, aiming to create a free market in higher education, the Seimas was preparing to sign an agreement of political parties on the reform of higher education system. The main aspect of the reform was that form the beginning of 2008 the bachelor’s studies would cost from 2000 to 5000 Litas per year. Respondents were asked whether they would support the increase of the higher education studies’ fee in order to improve the quality of higher education in Lithuania.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-06-06 - 2007-06-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-06-06 - 2007-06-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2007


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 95.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17