Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Atominės elektrinės statyba, 2008 m. vasaris


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0106


Antraštė:

Atominės elektrinės statyba, 2008 m. vasaris

Lygiagreti antraštė:

Nuclear Power Plant Construction, February 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

ENERGIJA IR KURAS = ENERGY AND FUEL

EKONOMINĖS SISTEMOS IR RAIDA = ECONOMIC SYSTEMS AND DEVELOPMENT

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Atominės elektrinės statyba, 2008 m. vasaris = Nuclear Power Plant Construction, February 2008. Kaunas : LiDA [platintojas], 2009. (Vilnius : BNS, RAIT, 2008). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie privataus kapitalo dalyvavimą naujos atomines elektrines statybos projekte.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: pasibaigė Vyriausybės derybos su VST valdančia privačia bendrove "NDX energija" dėl nacionalinio investuotojo į naują atominę elektrinę, kuris būtų kuriamas patronuojančios bendrovės "Leo LT" pagrindu. Nacionalinio investuotojo bendrovėje "Leo LT" "NDX energija" perleistų VST akcijas mainais į 38 proc. nacionalinio investuotojo akcijų, o valstybė valdytų likusius 62 proc. akcijų. Seimui pradėjus svarstyti Vyriausybės teikiamas Atominės elektrinės įstatymo pataisas, kurios leistų suformuoti nacionalinio investuotojo bendrovę "Leo LT", respondentų klausta nuomonės, ar jie pritartų Lietuvos vyriausybės sprendimui pakviesti privataus kapitalo bendrovę dalyvauti naujos atominės elektrinės statybos projekte.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to find out the opinion of the Lithuanian population about the construction of new nuclear power plant and the participation of the private capital in this project.
  Major investigated questions: the 14-th Government finished the negotiations with private company "NDX energija" ("NDX Energy") managing the joint stock company "VST" (formerly "Western distribution network"). The negotiations were about the national investor of the new nuclear power plant, which would be created on a new parent company, rather than the "Lithuanian Energy", basis. During the negotiations it was agreed that "NDX energija" would transfer the shares of "VST" in the exchange for 38 percent of shares of the national investor, and the state would manage the remaining 62 percent of the shares. When the Seimas started to debate the amendments of the Law on Nuclear Power Plant, proposed by the 14th Government, which would let to form the company of national investor "Leo LT", respondents were asked if they would support the Government`s decision to invite private company to participate in the construction of new nuclear power plant.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-01-30 - 2008-02-07
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-01-30 - 2008-02-07
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Duomenų rinkimo aplinkybės
 • Antrąją duomenų surinkimo periodo dieną Seimas patvirtino prieštaringai vertinamas Atominės elektrinės įstatymo pataisas, kurios atvėrė kelią nacionalinio investuotojo bendrovės "Leo LT" suformavimui. Seimo Tėvynės sąjungos frakcija, Liberalų ir centro sąjungos frakcija, frakcija "Tvarka ir teisingumas" bei Liberalų sąjūdžio frakcija išsiuntė laiškus Prezidentui V. Adamkui su raginimais vetuoti įstatymą. Tokį patį raginimą išsakė ir visuomeninių organizacijų ir energetikos bei finansų ekspertai. Be to, pilietinių organizacijų iniciatyva buvo rinkti piliečių parašai interneto svetainėje www.culture.lt/neparduok. Septintą duomenų surinkimo periodo dieną kelių visuomeninių organizacijų lyderiai perdavė Prezidentui V. Adamkui tik per vieną parą internetu apie 9 000 pasirašiusiųjų piliečių parašų, remiančių raginimą vetuoti Atominės elektrinės įstatymo pataisas. Paskutiniosiomis duomenų surinkimo periodo dienomis vyko specialios akcijos prie prezidentūros Daukanto aikštėje, kuriose taip pat kviesta Prezidentą V. Adamkų nepasirašyti įstatymo pakeitimų ir blokuoti privataus kapitalo bendrovės galimą dalyvavimą naujos atomines elektrines statybos projekte.

 • On the second day of data collection period, the Seimas approved controversial amendments of the Law on Nuclear Power Plant, which paved the way for the formation of the company of national investor “Leo LT”. The Seimas faction of the Homeland Union, the faction of the Liberal and Centre Union, the faction of “The Order and Justice” and faction of the Liberals Movement sent letters to the President V. Adamkus calling to veto this law. The same calling was expressed by the public organizations and the experts of energetics and finance. In addition, civic organizations initiated collection of the citizens` signatures on the website www.culture.lt/neparduok (“neparduok” means “don’t sell”). On the seventh day of data collection period a few NGO leaders presented 9000 signatures to the president V. Adamkus. During the last days of data collection period political actions, which invited president V. Adamkus to veto the amendments of the Law on Nuclear Power Plant, were held near the Office of the President.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2008


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 96.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17