Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Kalėdų pirkiniai ir mokestis už aukštąjį mokslą, 2007 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0104


Antraštė:

Kalėdų pirkiniai ir mokestis už aukštąjį mokslą, 2007 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Christmas Shopping and the Fee for Higher Education, November 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMER BEHAVIOUR

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Kalėdų pirkiniai ir mokestis už aukštąjį mokslą, 2007 m. lapkritis = Christmas Shopping and the Fee for Higher Education, November 2007. Kaunas : LiDA [platintojas], 2009. (Vilnius : BNS, RAIT, 2007). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų planuojamas išlaidas kalėdinėms dovanoms bei nustatyti, kiek šalies gyventojai galėtų skirti lėšų už aukštąjį mokslą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: artėjant Kalėdų šventėms, respondentų prašyta nurodyti, kiek pinigų jie šiemet ketina išleisti Kalėdų dovanoms.
  Švietimo ir mokslo ministerija paskelbus naujo mokslo ir studijų įstatymo projektą, kuriame viena svarbiausių naujovių ta, kad asmenys, pagal valstybinių egzaminų rezultatus nepatenkantys į valstybės visiškai arba iš dalies finansuojamas studijų vietas, ir sutinkantys mokėti aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą, konkurso būdu gali būti priimami į visų pakopų studijas. Todėl tirta nuomonė, kiek respondentai sutiktų mokėti už savo ar savo vaiko (anūko) studijas aukštojoje universitetinėje mokykloje už semestrą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to identify projected expenses of Christmas gifts of the Lithuanian population and also how many expenses could residents of Lithuania allocate for higher education studies.
  Major investigated questions: approaching the Christmas holidays, respondents were asked to indicate how much money they will spend this year for Christmas gifts.
  Another question of the study was a question about the draft of the Law on Higher Education and Research which foreseen that people with lower marks of graduation exams might be admitted into higher education institutions if they agree to pay full studies` fees. In the draft of Law on Higher Education and Research, prepared by the Ministry of Education and Science, was also suggested that the state regulation of studies` fee must be removed. When preparing to present this draft to the Government for consideration, respondents were asked how much they would pay for their own or their children or grandchildren studies (for the semester) in the university.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-11-07 - 2007-11-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-11-07 - 2007-11-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2007


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 101.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17