Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Medikų streikas, 2005 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0088


Antraštė:

Medikų streikas, 2005 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

Physicians Strike, April 2005

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

SVEIKATOS APSAUGA IR MEDICININĖ PRIEŽIŪRA = HEALTH SERVICES AND MEDICAL CARE

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Medikų streikas, 2005 m. balandis = Physicians Strike, April 2005. Kaunas : LiDA [platintojas], 2009. (Vilnius : BNS, RAIT, 2005). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie medikų reikalavimus pakelti darbo užmokestį.
  Mažu darbo užmokesčiu nepatenkinti medikai pateikė reikalavimus Vyriausybei, kad 2005 m. jų atlyginimai padidėtų 50 proc., 2006 m. - 30 proc., 2007 m. - 20 proc., 2008 m. - dar 20 procentų. Vyriausybė sutiko medikams didinti algas, tačiau ne taip radikaliai, kaip trokšta medikai. Nepatenkinus visų medikų reikalavimų planuota, kad masinis medikų streikas prasidės 2005 m. gegužės 17 dieną. Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas L. Labanauskas teigė, kad gegužės 17 dieną streikas neprasidės tik tuo atveju, jei bus susitarta su Vyriausybe dėl medikų profesinių sąjungų reikalavimo 2005 m. iš karto 50 proc. padidinti algas. Šiame kontekste respondentų klausta nuomonės, ar jie pritaria medikų ketinimams streikuoti, reikalaujant didesnių atlyginimų.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, vaikų iki 16 m. skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The study goal was to analyze the opinion of Lithuanian citizens about the medics‘ claims to raise their wages.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 2005-04-14 - 2005-04-21
  Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-04-14 - 2005-04-21
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
  Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
  • Alytaus
  • Kauno
  • Klaipėdos
  • Marijampolės
  • Panevėžio
  • Šiaulių
  • Tauragės
  • Telšių
  • Utenos
  • Vilniaus
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data
  Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
  Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 iki 74 metų = All persons aged from 16 to 74 resident within private households in Lithuania
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study
  Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
  Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
  • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
  • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
  • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Duomenų rinkimo aplinkybės Duomenų rinkimo periodo pradžia sutapo su Premjero A. M. Brazausko viešu pasisakymu, kad streikuoti ketinančių medikų kategoriško reikalavimo nuo gegužės mėn. 50 proc. padidinti atlyginimus valstybė negali įvykdyti, nes tai yra visiškai neįmanoma. Tą pačia dieną Lietuvos Prezidentas Adamkus pareiškė, kad jis nepritariąs medikų ketinimams streikuoti ir yra prieš tokią protesto formą.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
 • B kategorija - tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • Category B - the data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
 • Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © BNS, RAIT, 2005


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 83.2

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17