Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Mokesčių reforma, 2005 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SEB_0087


Antraštė:

Mokesčių reforma, 2005 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Tax Reform, March 2005

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

UAB "BNS". Mokesčių reforma, 2005 m. kovas = Tax Reform, March 2005. Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas "LiDA" [platintojas], 2009. (Vilnius :UAB "BNS", UAB "RAIT", 2005). (SEB: Socialininis ekonominis barometras). Priega per: Lietuvos HSM duomenų archyvas.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie rengiamos mokesčių reformos gaires.
  2005 m. vasario mėn. 13-osios Vyriausybės veikloje dalyvaujančių partijų - Socialdemokratų partijos, Naujosios sąjungos (socialliberalų), Valstiečių liaudininkų sąjungos bei Darbo partijos - sukurtoji Politinė taryba, kuri skirta koalicijos partnerių veiklai Seime ir Vyriausybėje koordinuoti, priėmė sutarimą dėl būsimų permainų mokesčių politikoje. Planuota 2006 metais sumažinti gyventojų pajamų mokestį 3 proc., o per ateinančius dvejus metus jį dar mažinti iki 24 proc. Sutarta iki 1-2 proc. nuo vertės apmokestinti fizinių asmenų nekilnojamąjį turtą - turimą antrą būstą ir didinti juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestį. Taip pat nutarta iki 2007 m. palikti galioti kelių mokestį, kuris nuo 2005 metų liepos 1-osios turėjo būti panaikintas dėl prieštaravimo ES teisės aktų nuostatoms. Tačiau jau kovo 8 d. Ministras Pirmininkas A. M. Brazauskas pranešė, kad atsisakyta idėjos įvesti nekilnojamojo turto mokestį dėl pajamoms neproporcingai didelių šio mokesčio administravimo kaštų, ir dėl rasto varianto, kaip subalansuoti 2006 metų valstybės biudžetą. Praėjus dienai po pranešimo apie nekilnojamo turto mokesčio įvedimo atsisakymą, respondentams buvo pateiktas klausimas, ar jie domisi Lietuvoje vykstančia diskusija dėl mokesčių reformos. Aiškintasi, ar respondentai sutinka su teiginiu, kad Lietuvoje reikia įvesti nekilnojamojo turto mokestį bei prašyta nurodyti, kokį nekilnojamą turtą reikėtų apmokestinti.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze the opinion of Lithuanian citizens about the guidelines of the tax reform, which is in preparation.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 2005-03-09 - 2005-03-13
  Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-03-09 - 2005-03-13
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
  • Alytaus
  • Kauno
  • Klaipėdos
  • Marijampolės
  • Panevėžio
  • Šiaulių
  • Tauragės
  • Telšių
  • Utenos
  • Vilniaus
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
  Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 iki 74 metų = All persons aged from 16 to 74 resident within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
  Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
  • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
  • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
  • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • A kategorija - tyrimas laisvai prieinamas visiems registruotiems LiDA vartotojams.

  • Category A - the data are available without restrictions for registered users.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
  Prieinamumas
  • A lygis: duomenimis ir dokumentais leidžiama naudotis mokslo ir mokymo tikslais. = Level A: Data and documents are available for reserach and education purposes.

  Autorinės teisės:

  © BNS, RAIT, 2005


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 85

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17