Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Prezidento rinkimai, 2009 m. gegužė


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_RS_0165


Antraštė:

Prezidento rinkimai, 2009 m. gegužė

Lygiagreti antraštė:

Presidential Elections, May 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

RS: Rinkimų studijos = RS: Elections Studies

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Prezidento rinkimai, 2009 m. gegužė = Presidential Elections, May 2009: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (RS: Rinkimų studijos). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: sužinoti 2009 m. Prezidento rinkimų balsavimo rezultatus balsavimo dienos vakare.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Lietuvos piliečių, dalyvavusių Prezidento rinkimuose, klausta, už kurį kandidatą į LR Prezidentus jie balsavo.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, apklausos vieta, amžiaus grupės, apskritis, gyvenamoji vietovė.

  Tyrimas prieinamas tik gavus RAŠTIŠKĄ LEIDIMĄ naudoti tyrimo duomenis. Dėl leidimo kreiptis į LiDA el. paštu: depozitas@lidata.eu.

 • The purpose of the study: to give information on the results of 2009 presidential elections in the elections’ day evening.
  Major investigated questions: Lithuanian citizens, who participated in the presidential elections, were asked for which candidate they voted for.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, place of survey, age groups, county, place of residence.

  To use this dataset, the user must obtain WRITTEN PERMISSION from the LiDA (depozitas@lidata.eu).

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-05-17 - 2009-05-17
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-05-17 - 2009-05-17
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos piliečiai, dalyvavę LR Prezidento rinkimuose = 18 years old and older citizens of Lithuania, who participated in the Presidential elections.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kiekvienoje rinkimų apygardoje atsitiktinai buvo atrinktas tam tikras kiekis apylinkių. Kiekvienoje apylinkėje buvo apklaustas tam tikras skaičius rinkimuose balsavusiųjų žmonių pagal nustatytą kvotą apklausiant kiekvieną pagal nustatytą žingsnį balsavusįjį rinkėją.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Respondentų atsakymus apklausėjai tiesiogiai siuntė SMS žinutėmis į centinę duomenų bazę = Answers of the respondents were sent by interviewers via SMS directly to the central database.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams gavus raštišką leidimą naudoti tyrimo duomenis.
Specialūs leidimai
 • LiDA vartotojas turi gauti raštišką leidimą naudoti tyrimo duomenis. Dėl leidimo kreiptis į LiDA el. paštu: depozitas@lidata.eu.

 • To use this dataset, the user must obtain WRITTEN PERMISSION from the LiDA (depozitas@lidata.eu).
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 102.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17