Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Vyriausybės stabilumas, 2009 m. rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0189


Antraštė:

Vyriausybės stabilumas, 2009 m. rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

Government Stability, August 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Vyriausybės stabilumas, 2009 m. rugpjūtis = Government Stability, August 2009: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų nuomonę apie 15-osios Vyriausybės stabilumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2009 m. liepos mėn. dėl vidinių nesutarimų suskilo Seimo Tautos prisikėlimo partijos (TPP) frakcija. Seimo pirmininko A. Valinsko šalininkai susibūrė į "Ąžuolo" frakciją, kuri kontroliavo dviejų ministrų portfelius ir Seimo pirmininko postą, o TPP frakcijoje liko A. Valinsko oponentai. Siekdami postų Vyriausybėje TPP frakcija pareikalavo peržiūrėti koalicinę sutartį. Taip pat frakcija pareiškė, kad Kultūros ir Aplinkos ministrų, kurie artimi "Ąžuolo" frakcijai, darbas jos netenkina. Politiniams lyderiams pradėjus svarstyti galimus ministrų portfelių persidalijimus, susidariusią padėtį dar sukomplikavo ir tai, kad buvo paviešinta informacija apie TPP lyderio, Seimo pirmininko A. Valinsko galimus ryšius su nusikalstama Kauno Daktarų grupuote. 2009 rugpjūčio mėn. opozicinės partijos "Tvarka ir teisingumas" frakcija kreipėsi į valdančiosios koalicijos ir Vyriausybės vadovą A. Kubilių, reikalaudama iš Seimo pirmininko posto atstatydinti A.Valinską. Prezidentė D. Grybauskaitė taip pat pasiūlė Seimo pirmininkui trauktis iš pareigų. Taigi artėjant Seimo rudens sesijai imta svarstyti, ar rudenį nepasikeis valdančioji koalicija, jei Seimo pirmininkas bus atstatydintas. Taip pat ar iš koalicijos nepasitrauks TPP frakcija, kuri siekia postų perskirstymo. Šiame kontekste respondentų klausta, ar A. Kubiliaus Vyriausybė išsilaikys nesuirusi ir nepaleista iki Naujų metų.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, naudojimosi internetu dažnumas, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion about the stability of the 15th Government.
  Major investigated questions: in July 2009 the Seimas faction of National Resurrection Party split. Supporters of Speaker of the Seimas A. Valinskas gathered in the "Oak" faction, whereas the opponents of A. Valinskas stayed in the faction of National Resurrection Party. In order to gain positions in the Government the faction of National Resurrection Party demanded to review the coalition agreement, as well as complained that they are not satisfied with work of ministers of culture and environment, which are close to the "Oak" faction. Political leaders started to discuss possible redistribution of ministerial portfolios, but soon these discussions were shook up by information that the leader of National Resurrection Party and Speaker of the Seimas A. Valinskas could have links with Kaunas criminal group called "Doctors". In August 2009 Seimas oppositional faction "Order and Justice" appealed to the leader of ruling coalition and the Prime Minister A. Kubilius, requiring to dismiss A. Valinskas form the position of Speaker of the Seimas. President D. Grybauskaite also proposed Speaker of the Seimas to retreat from office. In the run-up of to the Seimas autumn the discussions started whether the Speaker of the Seimas A. Valinskas will retain his position and whether the National Resurrection Party will not withdraw from the ruling coalition. In this context the respondents were asked whether the Government led by A. Kubilius will remain stable and till the New Year.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, frequency of Internet use, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-08-20 - 2009-08-27
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-08-20 - 2009-08-27
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 85.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17