Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos veto ES derybose su Rusija dėl strateginės partnerystės sutarties, 2008 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0139


Antraštė:

Lietuvos veto ES derybose su Rusija dėl strateginės partnerystės sutarties, 2008 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

Lithuanian Veto of the EU Negotiations with Russia on Strategic Partnership Agreement, June 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Lietuvos veto ES derybose su Rusija del strateginės partnerystės sutarties, 2008 m. birželis = Lithuanian Veto of the EU Negotiations with Russia on Strategic Partnership Agreement, June 2008. Kaunas : LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2008). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip gyventojai vertina Lietuvos sprendimą vetuoti ES derybas su Rusija dėl strateginės partnerystės sutarties.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2008 m. balandžio 29 d. likus dviems mėnesiams iki ES ir Rusijos viršūnių susitikimo, Lietuva vetavo ES derybas su Rusija dėl strateginės partnerystės sutarties. Lietuva pateikė 4 reikalavimus, kurie turėtų tapti sudedamąja mandato dėl derybų su Rusija dalimi: a) garantijos dėl energetinio saugumo, įskaitant naftos tiekimo "Družbos" naftotiekiu atnaujinimą; b) konfliktų Moldovoje ir Gruzijoje sprendimas; c) teisinės pagalbos teikimas tiriant Kaliningrado srityje Lietuvos verslininko S. Juciaus dingimą; d) užtikrinant Rusijos bendradarbiavimą bylose dėl 1991 metų sausio 13 d. ir 1991 metų liepos 31 d. įvykių Vilniuje ir Medininkuose. Be to, Lietuva siekė, kad būtų pridėta papildoma deklaracija dėl žalos atlyginimo asmenims, deportuotiems iš okupuotų Baltijos šalių. 2008 m. gegužės 12 d. po Vilniuje susitikę ES pirmininkaujančios Slovėnijos, Lenkijos, Švedijos bei Lietuvos diplomatijos vadovai sutarė Lietuvos reikalavimus įtraukti į būsimų derybų mandatą. Lietuva atsisakė savo veto Briuselio ir Maskvos deryboms, nors Vilniuje pasiektiems susitarimams. 2008 m. gegužės 26 d. ES užsienio reikalų ministrai patvirtino ES ir Rusijos derybų dėl naujos bendradarbiavimo sutarties mandatą po pusantrų metų vykusių diskusijų, per kurias derybos buvo vetuotos Lenkijos, o paskui, kaip jau minėta, ir Lietuvos. Po derybų mandato patvirtinimo Lietuvos URM paskelbė, kad mandate atspindėti visi Lietuvos reikalavimai. Šiame kontekste respondentų klausta nuomonės, ar Lietuvos sprendimas vetuoti ES derybas su Rusija dėl strateginės partnerystės sutarties buvo teisingas.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to find out how the Lithuanians assess the decision of the state to veto the negotiations with Russia on the agreement of strategic partnership.
  Major investigated questions: in 2008 April 29, two months before the EU and Russia summit, Lithuania vetoed the EU negotiations with Russia on the agreement of strategic partnership. Lithuania proposed four requirements for these negotiations: a) to guarantee energetic security, including the renewal of oil supply via "Druzhba" pipeline; b) to solve conflicts in Moldova and Georgia; c) to provide legal assistance in investigating disappearance of Lithuanian businessman S. Jucius in Kaliningrad; d) to ensure Russia`s cooperation in respect of the events of 1991 January 13 and 1991 July 31 in Vilnius and in Medininkai. Lithuania also sought to add additional declaration on the compensation for experienced damages to persons deported from the occupied Baltic countries. In 2008 May 12 after the meeting in Vilnius, the heads of diplomacy of Slovenian, which held EU Presidency, as well as Poland, Sweden and Lithuania agreed to incorporate these requirements to the negotiations. Lithuania thus resigned its veto for Brussels and Moscow negotiations. In 2008 May 26 EU ministers of foreign affairs approved the mandate of the EU and Russia negotiations on a new cooperation agreement. After the mandate of negotiations was approved the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania has announced that this mandate reflects all the requirements of Lithuania. In this context, respondents were asked whether Lithuania`s decision to veto the EU`s negotiations with Russia on the agreement of strategic partnership was fair.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-06-05 - 2008-06-16
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-06-05 - 2008-06-16
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2008


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 83.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17