Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūriai į tarptautines organizacijas, 2008 m. rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0136


Antraštė:

Požiūriai į tarptautines organizacijas, 2008 m. rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

Attitudes towards International Organizations, August 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Požiūriai į tarptautines organizacijas, 2008 m. rugpjūtis = Attitudes towards International Organizations, August 2008. Kaunas : LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2008). (SEB: Socialinis ekonominis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie tarptautinių organizacijų vaidmenį užtikrinant valstybių ir jų gyventojų saugumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2008 m. naktį iš rugpjūčio mėn. 7-osios į 8-ąją prasidėjo karinis konfliktas tarp Gruzijos ir Rusijos. Gruzija panaudojo karinę jėgą siekiant susigrąžinti Pietų Osetijos regioną. Netrukus po to į Gruzijos teritoriją įžengė Rusijos karinės pajėgos. Tarptautinė bendruomenė aktyviai ėmėsi iniciatyvos padėti išspręsti kilusį konfliktą ir šiame kontekste respondentų klausta nuomonės, ar tarptautinės organizacijos užtikrina valstybių ir jų gyventojų saugumą.
  Socialines demografines charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: is to find out Lithuanians` opinion about the role of international organizations in ensuring security of the states and their residents.
  Major investigated questions: at the night of August 7th to 8th 2008 a military conflict between Georgia and Russia began. Georgia used military force in order to regain South Ossetia region. Shortly after this Russian military forces stepped into the territory of Georgia. The international community has actively taken the initiative to help resolve this conflict. In this context respondents were whether the international organizations guarantee security of the states and their residents.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-08-21 - 2008-08-27
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-08-21 - 2008-08-27
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2008


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 122.3

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17