Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Pirmalaikiai Seimo rinkimai, 2007 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0129


Antraštė:

Pirmalaikiai Seimo rinkimai, 2007 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

Early Parliamentary Election, April 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Pirmalaikiai Seimo rinkimai, 2007 m. balandis = Early Parliamentary Election, April 2007. Kaunas : LiDA [platintojas], 2009. (Vilnius : BNS, RAIT, 2007). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie dabartinio Seimo paleidimo reikalingumą bei gyventojų rinkimines nuostatas pirmalaikiuose Seimo rinkimuose.
  Pagrindiniai nagrineti klausimai: 2007 m. balandžio mėn. 2 d. valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdyje imta kalbėti apie pirmalaikius Seimo rinkimus, jeigu G. Kirkilo vadovaujama vyriausybė ir toliau nesulauks realios Tėvynės sąjungos (TS) paramos 14-ajai Vyriausybei (2006 m. liepos 4 d. ir gruodžio 21 d. TS frakcija Seime buvo pasirašiusi susitarimą su LSDP frakcija dėl TS paramos mažumos Vyriausybei). Po LSDP prezidiumo posėdžio, Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Č. Juršėnas Seimo sekretoriate įregistravo projektą, kuriuo siūloma surengti pirmalaikius parlamento rinkimus tų pačių metų birželio 24 dieną. Tačiau balandžio 3 d. Seimo posėdyje Č. Juršėno nutarimo projektui "Dėl pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų" Seimas nepritarė. Svarbu yra tai, kad už parlamento paleidimą balsavo tik 9 LSDP atstovaujantys politikai, kai šios partijos Seimo frakcijai priklausė 27 parlamentarai. Nors balsavimas Seime patvirtino TS atstovų pasisakymus, kad LSDP iniciatyvos paleisti Seimą tebuvo tik socialdemokratų žaidimai, vis dėlto respondentų klausta, ar reikia paleisti dabartinį Seimą ir skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. Taip pat norėta sužinoti, už kurią partiją balsuotų respondentai, jei būtų paskelbti pirmalaikiai Seimo rinkimai.
  Socialines demografines charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: is to analyze the opinion of Lithuanian citizens about the need to dismiss the 2004-2008 Seimas and the Lithuanians` electoral attitudes in the pre-term parliamentary elections.
  Major investigated questions: in the meeting of ruling Lithuanian Social Democratic Party (LSDP) Presidium held in 2007 April 2 was discussed the need of pre-term parliamentary elections if the Government led by G. Kirkilas does not attain support from the real Homeland Union. After a meeting of the LSDP Presidium the Deputy Speaker of the Seimas social democrat Č. Juršėnas has registered a draft proposing to hold pre-term parliamentary elections on June 24 of the same year. However the Seimas disapproved this draft. Only 9 of LSDP members voted for dismissing of the Seimas while this party had 27 seats of the Seimas. Respondents were asked whether the Seimas had to be dismissed and the pre-term parliamentary elections must be held. Respondents were also asked for which party they would vote in the potential pre-term parliamentary elections.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2007-04-11 - 2007-04-17
Duomenų rinkimo laikotarpis 2007-04-11 - 2007-04-17
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2007


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 102.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17