Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Politinės krizės sprendimas po Vyriausybės atsistatydinimo, 2006 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0093


Antraštė:

Politinės krizės sprendimas po Vyriausybės atsistatydinimo, 2006 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

Solution to Political Crisis Following the Resignation of the Government, June 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Politinės krizės sprendimas po Vyriausybės atsistatydinimo, 2006 m. birželis = Solution to Political Crisis Following the Resignation of the Government, June 2006. Kaunas : LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2006). (PB: Politinis barometras). Priega per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į politinę situaciją atsistatydinus 13-ajai Vyriausybei.
  2006 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus paragino atsistatydinti Darbo partijos (DP) deleguotus 2 ministrus: Kultūros ministrą V. Prudnikovą ir Sveikatos apsaugos ministrą Ž. Padaigą dėl Lietuvos Respublikos Prezidentui kilusių abejonių jų politine etika ir kultūra. Be to, Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus pasiūlė Konstitucijos numatyta tvarka reformuoti Vyriausybę bei gauti naują Seimo pasitikėjimą, kas 13-ajai Vyriausybei ir Premjerui A.M. Brazauskui leistų paneigti visuomenei iškilusias abejones dėl gebėjimo dirbti toliau. Kaip atsaką į Lietuvos Respublikos Prezidento pareikštą nepasitikėjimą dviem DP ministrais, DP 2006 m. gegužės 31 d. atšaukė iš Vyriausybės visus savo 5 ministrus. Sekančią dieną, t. y. 2006 m. birželio 1 d. 13-oji Vyriausybė atsistatydino. Prasidėjus deryboms dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo, iniciatyvos ėmėsi Socialdemokratų partija (LSDP), o vėliau dar vieną bloką aplink save ėmė burti Tėvynės sąjunga (TS). Birželio pradžioje Lietuvos Prezidentas V. Adamkus pareiškė, kad reikėtų grįžti prie vadinamosios "vaivorykštės" koalicijos idėjos, kuri buvo svarstoma iš karto po Seimo rinkimų 2004 m., ir sudaryti bendrą LSDP ir TS koaliciją. Šalies politinėms partijoms nepavykstant pasiekti konkretų susitarimą, respondentų klausta nuomonės, kaip turėtų būti sprendžiama politinė krizė Lietuvoje, žlugus A.M. Brazausko vadovaujamai 13-ajai Vyriausybei.

  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 m. skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The study goal was to analyze Lithuania`s citizens` views on political situation in Lithuania after resignation of the 13th government.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 2006-06-08 - 2006-06-12
  Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-06-08 - 2006-06-12
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
  Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
  • Alytaus
  • Kauno
  • Klaipėdos
  • Marijampolės
  • Panevėžio
  • Šiaulių
  • Tauragės
  • Telšių
  • Utenos
  • Vilniaus
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data
  Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
  Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 iki 74 metų = All persons aged from 16 to 74 resident within private households in Lithuania
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study
  Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
  Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
  • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
  • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
  • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
 • B kategorija - tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • Category B - the data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
 • Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © BNS, RAIT, 2006


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 84.4

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17