Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Savivaldybių tarybų rinkimai ir koalicinės Vyriausybės stabilumas, 2006 m. gegužė


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0091


Antraštė:

Savivaldybių tarybų rinkimai ir koalicinės Vyriausybės stabilumas, 2006 m. gegužė

Lygiagreti antraštė:

Election to Local Government Councils and Stability of Coalition Government, May 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Savivaldybių tarybų rinkimai ir koalicinės Vyriausybės stabilumas, 2006 m. gegužė = Election to Local Government Councils and Stability of Coalition Government, May 2006. Kaunas : LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2006). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų rinkimines nuostatas savivaldybių tarybų rinkimuose bei išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie 13-osios Vyriausybės stabilumą.
  Artėjant 2007 m. pradžioje rengiamiems rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas, respondentų klausta už ką jie balsuotų savivaldybių tarybų rinkimuose, jei rinkimai vyktų ateinantį savaitgalį. 2006 m. balandžio 11 d. iš Seimo pirmininko posto buvo atstatydintas Naujosios sąjungos (socialliberalų) (NS(SL)) vadovas A. Paulauskas ne tik opozicijos, bet ir valdančiųjų partijų atstovų balsais. Kita dieną NS(SL) nusprendė pasitraukti iš visų postų Seime ir Vyriausybėje. Likusių trijų valdančiosios koalicijos partijų - Darbo partijos (DP), Socialdemokratų partijos (LSDP) ir Valstiečių liaudininkų sąjungos (LVLS) - vadovai sutarė tęsti bendradarbiavimą Seime ir Vyriausybėje ir pradėjo derybas dėl laisvų postų pasidalinimo, kurie priklausė NS(SL). Jau balandžio 12 d. DP, LSDP ir LVLS pasirašė naują koalicinę sutartį. Tačiau gegužės pradžioje nepatenkinti DP lyderio V. Uspaskicho veikla, kai naujai išrinktas Seimo pirmininkas V. Muntianas DP suvažiavimo metu buvo išstumtas iš partijos vicepirmininkų, iš DP frakcijos Seime pasitraukė septyni Seimo nariai ir sukūrė savo Pilietinės demokratijos frakciją. Susilpnėjus DP frakcijai, LVLS atstovai iš karto pareiškė, kad gali tekti iš naujo tartis dėl postų perdalijimo. Atskilus daliai DP narių, valdančioji koalicija sumažėjo iki 62 narių. Kita vertus, Pilietinės demokratijos frakcijos nariai teigė, kad remia Vyriausybės programą. Šiame kontekste norėta sužinoti respondentų nuomonę, kiek tvers dabartinė Darbo partijos, Socialdemokratų partijos ir Valstiečių liaudininkų sąjungos valdančioji koalicija.

  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 m. skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The study goal was to analyze Lithuania‘s citizens‘electoral attitudes when voting in municipal councils elections and the opinion about stability of the 13th government.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 2006-05-04 - 2006-05-08
  Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-05-04 - 2006-05-08
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
  Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
  • Alytaus
  • Kauno
  • Klaipėdos
  • Marijampolės
  • Panevėžio
  • Šiaulių
  • Tauragės
  • Telšių
  • Utenos
  • Vilniaus
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data
  Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
  Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 iki 74 metų = All persons aged from 16 to 74 resident within private households in Lithuania
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study
  Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
  Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
  • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
  • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
  • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Duomenų rinkimo aplinkybės Duomenų rinkimo periodo pradžia sutapo su Seimo pirmininko V. Muntiano išstojimu iš Darbo partijos. Be to, iš partijos ėmė trauktis ir eiliniai Darbo partijos nariai.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
 • B kategorija - tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • Category B - the data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
 • Specialūs leidimai
  • Norėdami naudoti šiuos duomenis, turite pasirašyti konfidencialumo deklaraciją = To use this dataset, the user must sign a Declaration of Confidentiality.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © BNS, RAIT, 2006


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 86.5

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17