Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Požiūriai į KGB rezervistus, užimančius aukštus valstybinius postus, 2005 m. sausis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0086


Antraštė:

Požiūriai į KGB rezervistus, užimančius aukštus valstybinius postus, 2005 m. sausis

Lygiagreti antraštė:

Attitudes to the KGB Reservist Holding High Public Offices, January 2005

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

UAB "BNS". Požiūriai į KGB rezervistus, užimančius aukštus valstybinius postus, 2005 m. sausis = Attitudes to the KGB Reservist Holding High Public Offices, January 2005. Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas "LiDA" [platintojas], 2009. (Vilnius :UAB "BNS", UAB "RAIT", 2005). (PB: Politinis barometras). Priega per: Lietuvos HSM duomenų archyvas.

Santrauka:

Tyrimo tikslas - nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į aukštų Lietuvos pareigūnų ankstesnę priklausomybę KGB rezervui. Paaiškėjus, kad aukšti Lietuvos pareigūnai buvo SSRS Valstybės saugumo komiteto (KGB) rezervo sąrašuose, Seime pradėtas laikinosios komisijos Seimo Pirmininko pavaduotojo A. Pekeliūno, Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus A. Pociaus ir Užsienio reikalų ministro A. Valionio buvimo SSRS KGB rezervo sąrašuose faktams ir aplinkybėms

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į aukštų Lietuvos pareigūnų ankstesnę priklausomybę KGB rezervui.
  2005 m. sausio pradžioje paaiškėjo, kad aukšti Lietuvos pareigūnai buvo SSRS Valstybės saugumo komiteto (KGB) rezervo karininkai. Sausio 20 d. Seime sudaryta laikinoji komisija Seimo Pirmininko pavaduotojo A. Pekeliūno, Valstybės saugumo departamento (VSD) generalinio direktoriaus A. Pociaus ir Užsienio reikalų (URM) ministro A. Valionio buvimo SSRS KGB rezervo sąrašuose faktams ir aplinkybėms ištirti. Dar iki komisijos sudarymo Seimo pirmininkas A. Paulauskas bei Prezidentas V. Adamkus viešai teigė, kad VSD ir URM vadovai nenusižengė savo šaliai ir savo darbu įrodė lojalumą Lietuvai, o Premjeras A. M. Brazauskas vengė plačiau komentuoti kilusį skandalą. Šiame kontekste respondentų buvo klausta, ar KGB rezerve praeityje buvę asmenys turi moralinę teisę užimti aukštus valstybinius postus.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze the attitude of Lithuanian citizens to high-level officials of Lithuania, which were a part of KGB reserve.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 2005-01-20 - 2005-01-23
  Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-01-20 - 2005-01-23
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
  • Alytaus
  • Kauno
  • Klaipėdos
  • Marijampolės
  • Panevėžio
  • Šiaulių
  • Tauragės
  • Telšių
  • Utenos
  • Vilniaus
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
  Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 iki 74 metų = All persons aged from 16 to 74 resident within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
  Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
  • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
  • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
  • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Duomenų rinkimo aplinkybės Duomenų rinkimo periodo pradžia sutapo su Seimo sprendimu sudaryti laikinąją komisiją Užsienio reikalų ministro A. Valionio, Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus A. Pociaus ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo A. Pekeliūno buvimo SSRS valstybės saugumo komiteto rezervo sąrašuose faktams ir aplinkybėms ištirti.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • A kategorija - tyrimas laisvai prieinamas visiems registruotiems LiDA vartotojams.

  • Category A - the data are available without restrictions for registered users.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
  Prieinamumas
  • A lygis: duomenimis ir dokumentais leidžiama naudotis mokslo ir mokymo tikslais. = Level A: Data and documents are available for reserach and education purposes.

  Autorinės teisės:

  © BNS, RAIT, 2005


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 84.2

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17