Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Vyriausybės sudarymas, 2004 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0082


Antraštė:

Vyriausybės sudarymas, 2004 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Formation of Government, November 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

UAB "BNS". Vyriausybės sudarymas, 2004 m. lapkritis = Formation of Government, November 2004. Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas "LiDA" [platintojas], 2009. (Vilnius :UAB "BNS", UAB "RAIT", 2004). (PB: Politinis barometras). Priega per: Lietuvos HSM duomenų archyvas.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į koalicinės Vyriausybės sudarymą.
  Pasibaigus 2004 m. Seimo rinkimams prasidėjo derybos dėl 13-osios Vyriausybės sudarymo. Rinkimų kampanijos metu aštriai viena kitą kritikavusios populistinė Darbo partija (DP) ir bendrą rinkiminį sąrašą - "Algirdo Brazausko ir Artūro Paulausko koalicija "Už darbą Lietuvai" - sudariusios Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ir Naujoji sąjunga (socialliberalai) (NS(SL)) po rinkimų pradėjo derybas dėl bendro darbo Ministrų kabinete. Derybose taip pat dalyvavo ir Valstiečių ir Naujosios Demokratijos partijų sąjunga (VNDS), kurios pirmininkė, likus vienai dienai iki apklausos pradžios, pareiškė sustabdanti derybas, nes partneriai nevykdo jos reikalavimų. Šiame kontekste respondentų klausta nuomonės, ar jie pritartų LSDP ir NS(SL) susitarimui su DP dėl Vyriausybės sudarymo.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, nedarbo priežastys, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 m. skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze Lithuania‘s citizens‘opinion about the formation of coalition government.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-11-04 - 2004-11-07
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-11-04 - 2004-11-07
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 iki 74 metų = All persons aged from 16 to 74 resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
 • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
 • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Duomenų rinkimo aplinkybės Duomenų rinkimo periodo pradžioje šalies žiniasklaidos priemonėse buvo paskelbta, kad valdančiąją daugumą Seime formuojančios Socialdemokratų, Socialliberalų ir Darbo partijos bei prie koalicijos nusprendusi prisijungti Valstiečių ir Naujosios Demokratijos partijų sąjunga, koalicijos sutartį ketina pasirašyti po trijų dienų.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • A kategorija - tyrimas laisvai prieinamas visiems registruotiems LiDA vartotojams.

  • Category A - the data are available without restrictions for registered users.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
  Prieinamumas
  • A lygis: duomenimis ir dokumentais leidžiama naudotis mokslo ir mokymo tikslais. = Level A: Data and documents are available for reserach and education purposes.

  Autorinės teisės:

  © BNS, RAIT, 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 83.2

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17