Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos specialiųjų tarnybų veikla, 2004 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0079


Antraštė:

Lietuvos specialiųjų tarnybų veikla, 2004 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Lithuania Secret Service Practices, September 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS = LEGISLATION AND LEGAL SYSTEMS

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

UAB "BNS". Lietuvos specialiųjų tarnybų veikla, 2004 m. rugsėjis = Lithuania Secret Service and Government Practices, September 2004. Kaunas: Lietuvos HSM duomenų archyvas "LiDA" [platintojas], 2009. (Vilnius :UAB "BNS", UAB "RAIT", 2004). (PB: Politinis barometras). Priega per: Lietuvos HSM duomenų archyvas.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į specialiųjų tarnybų veiklą.
  2004 m. rugpjūčio 23 d. Seimo sprendimu buvo suformuota laikinoji tyrimo komisija "Galimam kai kurių teisėsaugos pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti". Seimo laikinajai tyrimo komisijai baigiant darbą komisijos pirmininkas R. Šukys pareiškė, jog prašymai sankcionuoti operatyvinę veiklą patenkinami per dažnai. Iš surinktos informacijos matyti, kad per paskutinius kelis metus specialiosioms tarnyboms buvo atsakyta vos keletą kartų (operatyvinę veikla Lietuvoje vykdo Krašto apsaugos ministerijos Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Muitinės kriminalinė tarnyba, Policijos departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vadovybės apsaugos departamentas, Valstybės saugumo departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba), kai iš šimtais skaičiuojamų atvejų jos prašė prokurorų ar teisėjų sankcionuoti operatyvinę veiklą. Be to, komisijos pirmininkas R. Šukys iškėlė abejones, ar nėra piktnaudžiaujama kaupiant operatyvinės veiklos metu surinkta informaciją. Sudaryti tokią komisiją Seimui pasiūlė Prezidentas V. Adamkus po to, kai žiniasklaida vasaros viduryje paskelbė operatyviniu būdu gautą į korupcijos skandalą pakliuvusių Seimo narių pokalbius su verslininkais. Šiame kontekste respondentams buvo pateiktas klausimas, ar pastaruoju metu išaiškėję pokalbių klausymosi faktai jiems nekelia susirūpinimo demokratijos padėtimi Lietuvoje.
  Socialinės demografinės charakteristikos:amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, nedarbo priežastys, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 m. skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze Lithuania‘s citizens‘opinion about the activities of Lithuanian special agencies.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-09-16 - 2004-09-19
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-09-16 - 2004-09-19
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 iki 74 metų = All persons aged from 16 to 74 resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
 • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
 • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Duomenų rinkimo aplinkybės Duomenų rinkimo periodas sutapo su 2004 m. Seimo rinkimų agitacine kampanija.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • A kategorija - tyrimas laisvai prieinamas visiems registruotiems LiDA vartotojams.

  • Category A - the data are available without restrictions for registered users.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
  Prieinamumas
  • A lygis: duomenimis ir dokumentais leidžiama naudotis mokslo ir mokymo tikslais. = Level A: Data and documents are available for reserach and education purposes.

  Autorinės teisės:

  © UAB BNS, RAIT, 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 85

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17