Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Prezidento Rolando Pakso apkalta ir Lietuvos karių dalyvavimas taikos misijose, 2004 m. gegužė


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0071


Antraštė:

Prezidento Rolando Pakso apkalta ir Lietuvos karių dalyvavimas taikos misijose, 2004 m. gegužė

Lygiagreti antraštė:

Impeachment of President Rolandas Paksas and Lithuania Participation in Peacemaking Missions, May 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

KONFLIKTAI, SAUGUMAS IR TAIKA = CONFLICT, SECURITY AND PEACE

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

UAB "BNS". Prezidento Rolando Pakso apkalta ir Lietuvos karių dalyvavimas taikos misijose, 2004 m. gegužė =Impeachment of President Rolandas Paksas and Lithuania Participation in Peacemaking Missions, May 2004. Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas "LiDA" [platintojas], 2009. (Vilnius : UAB "BNS", UAB "RAIT", 2004). (PB: Politinis barometras). Priega per: Lietuvos HSM duomenų archyvas.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į politinio skandalo metu išryškėjusius Lietuvos Respublikos Prezidento R. Pakso veiksmus bei išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie Lietuvos karių dalyvavimą taikos misijoje Irake.
  2004 m. balandžio 6 d. Prezidentas R. Paksas buvo nušalintas nuo pareigų, kai Seimo nariai patvirtino visus tris Konstitucinio Teismo jam patvirtintus kaltinimus. Praėjus mėnesiui nuo Prezidento R. Pakso nušalinimo, respondentų klausta, ar per politinį skandalą atskleisti Prezidento R. Pakso veiksmai turėtų būti tiriami vertinant juos pagal baudžiamojo kodekso nuostatas. 2004 m. balandžio mėn. Ispanijos premjeras davė nurodymus pradėti ispanų karių išvedimo iš Irako procesą. Savo karius iš Irako nutarė atšaukti ir Hondūras. Apie galimybę pasitraukti iš Irako apradėjo svarstyti Lenkija, Tailandas ir Nikaragva. Lietuvoje Seimo narys A. Gricius iškėlė idėją atsiklausti visuomenės nuomonės dėl Lietuvos karių dalyvavimo operacijoje Irake. 2004 m. gegužės 4 d. keturi Seimo nariai (E. Klumbys, J. Veselka, M. Pronckus ir R. Pavilionis) įregistravo Seimo nutarimo projektą, kuriuo siūlė atšaukti Lietuvos karius iš JAV vadovaujamos tarptautinės operacijos Irake. Nutarimo projekto autorių nuomone, 2003 m. sprendimas įvesti užsienio kariuomenę į Iraką buvo grindžiamas tuo, jog Irakas turi masinį naikinimo ginklą, kuris taip ir nebuvo surastas. Be to, tarptautinė karinė operacija yra virtusi kova su Irako tautos pasipriešinimu JAV vadovaujamai okupacijai. Laikinasis Prezidentas A. Paulauskas, vertindamas keturių parlamentarų Seime įregistruotą nutarimo projektą, kuriame siūlyta atšaukti Lietuvos karius iš JAV vadovaujamos tarptautinės operacijos Irake, pareiškė, kad toks sprendimas būtų pats blogiausias sprendimas, kokį tik galima padaryti. Praėjus vienai dienai po Laikinojo Prezidento A. Paulausko pareiškimo respondentų klausta, ar Lietuvos kariai turėtų likti tarptautinėje taikos įtvirtinimo misijoje Irake.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, nedarbo priežastys, darbo vieta, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 m. skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze the opinion of Lithuanian citizens about the impeachment of president Rolandas Paksas and about involvement of Lithuanian troops in peacekeeping missions.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-05-06 - 2004-05-09
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-05-06 - 2004-05-09
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 metų ir vyresni = All persons aged 16 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
 • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
 • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
  Prieinamumas
  • A lygis: duomenimis ir dokumentais leidžiama naudotis mokslo ir mokymo tikslais. = Level A: Data and documents are available for reserach and education purposes.

  Autorinės teisės:

  © UAB "BNS", UAB "RAIT", 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 84.4

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17