Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Prezidento Rolando Pakso apkalta, 2004 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0069


Antraštė:

Prezidento Rolando Pakso apkalta, 2004 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

Impeachment of President Rolandas Paksas, April 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA = CRIME AND LAW ENFORCEMENT

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

Baltic News Service. Prezidento R. Pakso apkalta, 2004 m. balandis = Impeachment of President R. Paksas, April 2004. Kaunas : LiDA [platintojas], 2009. (Vilnius : BNS, RAIT, 2004). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į politinio skandalo metu išryškėjusius Lietuvos Respublikos Prezidento R. Pakso veiksmus.
  2003 m. spalio pabaigoje Seimo pirmininkas A. Paulauskas supažindino Seimo parlamentinių frakcijų atstovus su Valstybės Saugumo Departamento (VSD) direktorius M. Laurinkaus įteikta pažyma. Pažymoje teigta, kad Prezidentas R. Paksas yra priklausomas nuo tarptautinių nusikaltėlių ir kyla grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Taip prasidėjo didžiausias Lietuvoje politinis skandalas. 2004 m. vasario 19 d. Seimas priėmė nutarimą pradėti apkaltos Prezidentui R. Paksui procesą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas išvados, ar Prezidento R. Pakso konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo Specialiosios tyrimo komisijos išvadoje suformuluotuose kaltinimuose, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinis Teismas 2004 m. kovo 31 d. paskelbė išvadas, kad Prezidentas R. Paksas savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją trim iš septynių nagrinėtų veiksmų. Praėjus dienai po Konstitucinio Teismo išvadų paskelbimo respondentų klausta, ar per politinį skandalą atskleisti Prezidento R. Pakso veiksmai turėtų būti tiriami vertinant juos pagal baudžiamojo kodekso nuostatas.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, nedarbo priežastys, darbo vieta, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 m. skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze Lithuania‘s citizens‘opinion about the impeachment of president Rolandas Paksas.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-04-01 - 2004-04-04
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-04-01 - 2004-04-04
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 metų ir vyresni = All persons aged 16 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
 • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
 • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Duomenų rinkimo aplinkybės
  • Duomenų rinkimo periodo pradžia sutapo su Seimo valdybos sprendimu Seime atnaujinti apkaltos procesą - surengti lemiamą balsavimą dėl Prezidento R. Pakso apkaltos, kai Konstitucinis Teismas patvirtinimo, jog keturiais iš septynių nagrinėtų konkrečių veiksmų Prezidentas R. Paksas šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
  Prieiga prie duomenų:
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
  Prieinamumas
  • A lygis: duomenimis ir dokumentais leidžiama naudotis mokslo ir mokymo tikslais. = Level A: Data and documents are available for reserach and education purposes.

  Autorinės teisės:

  © BNS, RAIT, 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 83.9

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17