Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

New Baltic Barometer, 1993-2004


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_NBB_0035


Antraštė:

New Baltic Barometer, 1993-2004

Lygiagreti antraštė:

Naujasis Baltijos barometras, 1993-2004 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

NBB: New Baltic Barometer = NBB: Naujasis Baltijos barometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Rose, Richard; Munro, Neil; Gaidys, Vladas

Bibliografinis citavimas:

Rose, Richard; Munro, Neil; Gaidys, Vladas. New Baltic Barometer, 1993-2004 [Electronic resource]. Vilnius : Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras "Vilmorus", 2005. (NBB: New Baltic Barometer). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Naujasis Baltijos barometras, 1993-2004 m.

Santrauka:

The study goal was to identify Lithuania`s citizens` political attitudes and opinion about economical reforms and social circumstances. The New Baltic Barometer (NBB) survey was launched in 1993 to reflect opinions in three multi-ethnic societies, Estonia, Latvia and Lithuania, incorporated into the Soviet Union as a consequence of the Second World War. The Barometer has continued now that they are member states of the European Union. There were conducted 6 research rounds - in 1993, 1995, 1996, 2000, 2001, 2004. In each country Barometer surveys ask the same questions about political attitudes, economic conditions and social circumstances. This makes possible comparison across Baltic states that differ in history and language. The New Baltic Barometer documents differences within every nationality in the region along lines of age, education, economic circumstances and gender. Differences within each nationality may be paralleled by similarities between nationalities. Social demographic characteristics: region, age, gender, marital status, number of people in household, economic status, education level, nationality, citizenship. More detailed information about this surveys presented in chapter "Related Materials".

Tyrimo tikslas - nustatyti Lietuvos gyventojų politines nuostatas, jų požiūrį į ekonomines reformas ir socialines sąlygas. Naujasis Baltijos barometras - tai 1993 m. pradėtas tyrimas, kuriuo siekta atspindėti viešąją nuomonę trijose daugiatautėse, Antrojo pasaulinio karo padarinyje į Sovietų Sąjungą inkorporuotose visuomenėse - Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Šis barometras tebesitęsia ir dabar, kai šios šalys tapo Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Buvo atlikti 6 tyrimai - 1993, 1995, 1996, 2000, 2001, 2004 m. Kiekvienos šalies Barometro tyrimų klausimai yra vienodi ir nukreipti išsiaiškinti gyventojų politines nuostatas, ekonominių sąlygų ir socialinių aplinkybių vertinimus. Tai leidžia palyginti tris, istoriškai ir kalbiškai skirtingas Pabaltijo šalis. Naujasis Baltijos barometras fiksuoja kiekvieno regiono įvairių tautybių atstovų nuomonių skirtumus priklausomai nuo jų amžiaus, išsilavinimo, ekonominių aplinkybių ir lyties. Nuomonių skirtumai tarp vienos tautybės atstovų gali būti palyginti su panašumais tarp skirtingų tautybių atstovų. Socialinės demografinės charakteristikos: regionas, amžius, lytis, šeiminė padėtis, šeimos narių skaičius, ekonominė padėtis, išsimokslinimas, tautybė, pilietybė. Detalesnė informacija apie šiuos tyrimus pateikiama skyriuje "Related Materials".

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1993-09-27 - 2004-12-19
Duomenų rinkimo laikotarpis 1993-09-27 - 1993-10-12
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Lithuania: Regions of Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 5 412.2
PDF Klausimynas 6 11083.8
PDF Kodų knyga 281.3

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17