Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Registruotų LiDA vartotojų tyrimas, 2013 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVT_0261


Antraštė:

Registruotų LiDA vartotojų tyrimas, 2013 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

Survey of Registered LiDA Users, April 2013

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVT: LiDA vartotojų tyrimas = LVT: LiDA Users Survey

Pirminė atsakomybė:

Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Ražanauskaitė, Justina; Šatrauskaitė, Simona

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis; Ražanauskaitė, Justina; Šatrauskaitė, Simona. Registruotų LiDA vartotojų tyrimas, 2013 m. balandis = Survey of Registered LiDA Users, April 2013: LiDA [platintojas], 2013. (Kaunas : LiDA , 2013). (LVT: LiDA vartotojų tyrimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVT_0261.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti registruotų LiDA vartotojų poreikius, jų nuomonę apie archyvo teikiamas paslaugas bei kokių atnaujinimų ar patobulinimų vartotojai tikisi ateityje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta atsakyti, kiek laiko jie yra LiDA vartotojais. Klausta, iš kur jie sužinojo apie LiDA. Tirta, ar dažnai bei kokiu tikslu dažniausiai lankosi LiDA portale. Respondentai turėjo galimybę pasakyti, ką mano apie LiDA portalo dizainą. Prašyta įvertinti duomenų paieškos LiDA portale patogumą. Klausta, ar jie yra girdėję apie duomenų analizę online (Nesstar aplinkoje) LiDA portale. Norėta sužinoti, ar duomenų analizei skirta Nesstar aplinka LiDA portale yra lengvai randama. Teirautasi, ar respondentai yra darę duomenų analizę Nesstar aplinkoje LiDA portale. Tų respondentų, kurie analizės Nesstar aplinkoje nedarė, prašyta nurodyti priežastis. Teirautasi, ar respondentai naudojasi (anksčiau naudojosi) LiDA portale esančia mokomąja medžiaga. Klausta, kokia mokomąja medžiaga LiDA portale jie yra naudojęsi. Prašyta atsakyti, kokių sričių duomenys yra aktualiausi. Teirautasi, kokiais tikslais naudoja (naudojo) LiDA portale esančius empirinius duomenis bei mokomąsias priemones. Tirta, ar respondentai lankosi kitose duomenų bazėse. Respondentai turėjo galimybę pasakyti, ko jie LiDA portale pasigenda (pvz., specifinių duomenų, mokomosios medžiagos, metodologinių mokymų ir pan.). Aiškintasi, kokius LiDA portalo privalumus išskiria respondentai. Teirautasi, kokie būtų pasiūlymai LiDA portalo tobulinimui.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, gyvenamoji vieta, mokslinės veiklos ar studijų sritis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2013-02-18 - 2013-04-04
Duomenų rinkimo laikotarpis 2013-02-18 - 2013-04-04
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology
Populiacija Registruoti LiDA vartotojai = Registered LiDA Users.
Metodologija:
Duomenų rinkimo metodas
 • Internetinė apklausa = Online survey.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© LiDA, 2013


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 61.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17