Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai Lietuvoje, 2010 m. gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0255


Antraštė:

Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai Lietuvoje, 2010 m. gruodis

Lygiagreti antraštė:

Perceptions of the Government and Political Acts in Lithuania, December 2010

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVP: Lietuvos valdžia ir politika = LVP: Lithuanian government and politics

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Imbrasaitė, Jūratė

Pirminė atsakomybė:

Imbrasaitė, Jūratė

Tyrimo vykdytojai:

Imbrasaitė, Jūratė; Juraitė, Kristina; Baločkaitė, Rasa; Morkevičius, Vaidas; Žilys, Apolonijus; Bartuškaitė, Miglė

Bibliografinis citavimas:

Imbrasaitė, Jūratė, et al. Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai veiksmai Lietuvoje, 2010 m. gruodis = Perceptions of the Government and Political Acts in Lithuania, December 2010: LiDA [platintojas], 2013. (Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2010). (LVP: Lietuvos valdžia ir politika). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0255.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti valdžios institucijų vertinimus, supratimus, įvaizdžius tarp atskirų piliečių grupių Lietuvoje ir jų ryšį su piliečių politiniais veiksmais.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: tirtos nuostatos apie piliečių dalyvavimą politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Aiškintasi, koks yra respondentų dalyvavimo pobūdis ir intensyvumas politiniuose veiksmuose. Tirti respondentų požiūriai į valdžios institucijas bei domėjimasis valdžios institucijų darbu.
  Socialinės demografinės charakteristikos: gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos dydis, šeimos narių skaičius, lytis, amžius, šeimyninė padėtis, vaikų skaičius, užimtumas, užsiėmimas, darbo sektorius, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, išsimokslinimas.

 • The purpose of the study: to investigate evaluations, understandings and images of the government and their relations to political acts among different groups of citizens in Lithuania.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2010-11-25 - 2010-12-16
Duomenų rinkimo laikotarpis 2010-11-25 - 2010-12-16
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 118 pirminių atrankos taškų (adresų).
Imties sudarymo būdas: stratifikuota dvipakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje naudojantis LR Statistikos departamento duomenimis Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje iš LR Gyventojų registro (žr. www.gyvreg.lt) atrinktas tam tikras kiekis adresų proporcingai gyventojų skaičiui. Mieste adresas yra gatvė, namas ir butas, o kaime - kaimo pavadinimas, arba jei yra gatvės - ir gatvė. Toliau pradedant kiekvienu atrinktu adresu atrinktas reikiamas kiekis (bet ne daugiau nei 10) namų ūkių vadovaujantis maršrutinės atrankos logika: aplankytas kas antras daugiabučio butas mieste arba kiekvienas miesto ir kaimo individualaus namas.
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis "jauniausio vyro" taisyklės.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview).
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VDU, 2010


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 202.8
PDF Kortelės 11.5

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17