Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Valstybės tarnybos įvaizdis, 2003 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVP_0067


Antraštė:

Valstybės tarnybos įvaizdis, 2003 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Image of Cvil Service, November 2003

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVP: Lietuvos valdžia ir politika = LVP: Lithuanian government and politics

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Krupavičius, Algis

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis, et al. Valstybės tarnybos įvaizdis, 2003 m. lapkritis = Image of Cvil Service, November 2003. Kaunas : LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 2003). (LVP: Lietuvos valdžia ir politika). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti susiformavusį Lietuvos valstybės tarnybos įvaizdį visuomenėje. Ištirti visuomenės nuomonę apie valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą, paslaugų teikimą, aptarnavimą, socialinę naudą.
  Respondentai buvo prašomi įvertinti valstybės tarnybos veiklą bei valstybės tarnautojo profesiją kitų valstybinių ir socialinių institucijų ir profesijų kontekste. Aiškintasi, kokie teigiami ir neigiami bruožai yra būdingi valstybės tarnautojams. Buvo užduotas klausimas, kaip respondentai traktuoja valstybės tarnautojų sąžiningumą lyginat su kitų privačiajam ir viešajam sektoriui priklausančių profesijų atstovais. Respondentai turėjo galimybę išreikšti savo nuomonę apie valstybės tarnautojų dėmesingumą, darbo efektyvumą, kompetentingumą, šališkumą ir sąžiningumą priešpastatydami valstybės tarnautojus privataus verslo darbuotojams. Aiškintasi, ar valstybės tarnautojams bei kitų profesijų atstovams kaip pareigūnams derėtų priimti dovanas. Taip pat respondentai buvo prašomi įvertinti korupcijos lygį valstybės tarnyboje kitų institucijų kontekste. Norėta nustatyti, ar patiems respondentams asmeniškai yra tekę duoti kyšį valstybės tarnautojams ir siekta sužinoti, ar kyšio davimas padėjo išspręsti respondentams kilusias problemas. Respondentai buvo prašomi apibūdinti Lietuvos žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie valstybės tarnautojus pobūdį. Taip pat respondentai turėjo galimybę įvardinti, kokią profesiją, įskaitant ir valstybės tarnautojo, norėtų, kad pasirinktų jų vaikas. Tirta nuomonė apie valstybės tarnautojų skaičių Lietuvoje. Buvo užduotas klausimas, kaip dažnai respondentams asmeniškai tenka bendrauti su valstybės tarnautojais.

  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, pajamos šeimos nariui, tautybė, socialinė padėtis, gyvenamoji vieta.

 • The study goal was to analyze the image of Lithuanian civil service in the society.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 2003-11-06 - 2003-11-09
  Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-11-06 - 2003-11-09
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
  Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
  • Alytaus
  • Kauno
  • Klaipėdos
  • Marijampolės
  • Panevėžio
  • Šiaulių
  • Tauragės
  • Telšių
  • Utenos
  • Vilniaus
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data
  Finansavimo šaltinis Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos = Civil Service Department under the Ministry of the Interior
  Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 iki 74 metų = All persons aged from 18 to 74 resident within private households in Lithuania
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Kartotinis tyrimas = Repeatable study.
  Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
  Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
  • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
  • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
  • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 2003


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 154.4

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17