Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Jaunimo situacija 2: 30 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų tyrimas, 2004 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVJ_0164


Antraštė:

Jaunimo situacija 2: 30 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų tyrimas, 2004 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Youth Situation 2: 30 Years and Older Lithuanian Population Survey, March 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVJ: Lietuvos vaikai ir jaunimas = LVJ: Lithuanian Children and Youth

Tema:

JAUNIMAS = YOUTH

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

Valstybinė jaunimo reikalų taryba = State Council of Youth Affairs

Bibliografinis citavimas:

Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Jaunimo situacija 2: 30 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų tyrimas, 2004 m. kovas = Youth Situation 2: 30 Years and Older Lithuanian Population Survey, March 2004: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Valstybinė jaunimo reikalų taryba, 2004). (LVJ: Lietuvos vaikai ir jaunimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos jaunimo situaciją.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, kokios yra „jaunimo“ amžiaus ribos, galvojant nuo 14 iki 29 metų. Klausta, kas yra būdinga jaunimui bei norėta sužinoti, kokios yra Lietuvos jaunimui aktualiausios problemos. Respondentams buvo užduoti klausimai, kokiose srityse jaunimui labiausiai reikalinga valstybės pagalba bei kokią paramą teikia valstybė jaunimui. Prašyta atsakyti, kas respondentų nuomone, gali geriausiai atstovauti jaunimo interesams.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, nedarbo priežastys, darbo sektorius, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, vaikų amžius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze the current situation of youth in Lithuania.
  Major investigated questions: respondents were asked to indicate what the limits of "youth" age are, when considering the age from 14 to 29 years. Other questions were about the relevant problems of young people and in which areas young people need government support the most and kind of such support currently is provided in Lithuania. Respondents were also asked who can represent the interests of young people in the best way.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, size of the place of residence, county.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-03-10 - 2004-03-17
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-03-10 - 2004-03-17
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Valstybinė jaunimo reikalų taryba = State Council of Youth Affairs
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 30 metų ir vyresni = All persons aged 30 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Valstybinė jaunimo reikalų taryba, 2004


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 64.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17