Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Jaunimo situacija 1: 16-29 metų Lietuvos gyventojų tyrimas, 2004 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVJ_0163


Antraštė:

Jaunimo situacija 1: 16-29 metų Lietuvos gyventojų tyrimas, 2004 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Youth Situation 1: 16-29 Year-Old Lithuanian Population Survey, March 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVJ: Lietuvos vaikai ir jaunimas = LVJ: Lithuanian Children and Youth

Tema:

IKIMOKYKLINIS, PRADINIS, PAGRINDINIS IR VIDURINIS = PRIMARY, PRE-PRIMARY AND SECONDARY

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

LAISVALAIKIS, TURIZMAS IR SPORTAS = LEISURE, TOURISM AND SPORT

JAUNIMAS = YOUTH

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

Valstybinė jaunimo reikalų taryba = State Council of Youth Affairs

Bibliografinis citavimas:

Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Jaunimo situacija 1: 16-29 metų Lietuvos gyventojų tyrimas, 2004 m. kovas = Youth Situation 1: 16-29 Year-Old Lithuanian Population Survey, March 2004: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Valstybinė jaunimo reikalų taryba, 2004). (LVJ: Lietuvos vaikai ir jaunimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos jaunimo situaciją bei jaunimo požiūrį į studijas, darbą, laisvalaikį.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kaip, jų nuomone, keičiasi bendroji bei ekonominė situacija Lietuvoje. Norėta sužinoti, kaip respondentų manymu keisis Lietuvos ekonominė situacija įstojus į ES. Taip pat klausta, ar respondentai yra patenkinti tiek dabartine politine situacija Lietuvoje, tiek ir dabartiniu asmeniniu gyvenimu. Tirta nuomonė, kaip respondentų nuomone pakis jų gyvenimo lygis per artimiausius 12 mėn. Respondentų prašyta įvardinti pačias aktualiausias problemas Lietuvoje bei nurodyti, kiek pasitikima skirtingomis šalies institucijomis. Taip pat respondentams buvo užduoti klausimų blokai apie jaunimą bei jo interesų atstovavimą Lietuvoje, jaunimo studijas, darbą, laisvalaikį ir keliones į kitas šalis.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, pajamos vienam šeimos nariui, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, išsimokslinimas, užimtumas, užsiėmimas, darbo tipas, nedarbo priežastys, šeimyninė padėtis, turi vaikų, vaikų amžius, priklausomybė religinei konfesijai.

 • The purpose of the study: to analyze the situation of youth in Lithuania and to find out the attitudes of youth towards their studies, work and leisure.
  Major investigated questions: respondents were asked how general and economic situation in Lithuania is changing. They were also asked how the economic situation in Lithuania will change when country joins the EU. Respondents were asked whether they are satisfied with both the current political situation in Lithuania and their private life, and whether their living standards will change over the next 12 months. Respondents also indicated the most relevant problems in Lithuania and the extent of trust in different institutions of the country. Other questions were about youth and representation of youth`s interests in Lithuania, youth education, employment, leisure and traveling to foreign countries.
  Socio-demographic characteristics: age, monthly family income per one family member, nationality, gender, size of the place of residence, education, employment, occupation, marital status.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-03-24 - 2004-03-31
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-03-24 - 2004-03-31
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Valstybinė jaunimo reikalų taryba = State Council of Youth Affairs
Populiacija 16-29 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 16 to 29 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Valstybinė jaunimo reikalų taryba, 2004


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 158.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17