Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: mokytojų tyrimas, 2017 m. balandis - rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0321


Antraštė:

Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: mokytojų tyrimas, 2017 m. balandis - rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Preparing for Higher Education Studies: Teachers Survey, April - September, 2017

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

Depozitorius:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Pirminė atsakomybė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Bibliografinis citavimas:

MOSTA. Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms: mokytojų tyrimas, 2017 m. balandis - rugsėjis = Preparing for Higher Education Studies: Teachers Survey, April - September, 2017: LiDA [platintojas], 2019. (Vilnius : MOSTA, 2017). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0321.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti mokytojų požiūrį į moksleivių ir bakalaurantų pasirengimą studijoms aukštojoje mokykloje bei identifikuoti veiksnius, turinčius įtakos pasirengimo kokybei.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kokioje mokykloje dirba bei ar patinka būti mokytoju. Vertinti santykiai su administracijos darbuotojais, kitais mokytojais, mokiniais ir su mokinių tėvais. Taip pat vertintos darbo sąlygos mokykloje ir administracijos darbuotojų darbas. Prašyta atsakyti, kaip visuomenė vertina mokytojo profesiją. Pateikus klausimų bloką, prašyta apibūdinti savo mokyklą. Aiškintasi, kuriems mokiniams respondentai skiria daugiau dėmesio. Prašyta įvertinti savo mokyklos šių metų laidos požiūrį į mokymąsi. Respondentai taip pat turėjo galimybę įvardinti, ką savo mokykloje norėtų keisti pirmiausiai. Teirautasi, ar mokykloje yra paplitusios patyčios. Toliau prašyta įvertinti tai, kad ruošdamiesi egzaminams mokiniai samdo korepetitorius ar lanko tam skirtus kursus. Vertinta respondentų pozicija apie papildomą mokymąsi su korepetitoriais ar kursų lankymą ruošiantis brandos egzaminams. Pateikus klausimų bloką, norėta išsiaiškinti, kokia yra papildomos pagalbos, gautos iš korepetitorių ar specialių kursų, svarba siekiant aukštojo mokslo. Klausta nuomonės, kokia respondentų mokyklos šių metų laidos mokinių dalis mokosi papildomai bei kodėl mokiniai dažniausiai samdosi korepetitorius ar lanko kursus, skirtus pasirengti brandos egzaminams. Prašyta atsakyti, ar per šiuos mokslo metus yra buvę baigiamųjų klasių mokinių korepetitoriumi ir nurodyti mokinių skaičių. Teirautasi, ar pasikeitė baigiamųjų klasių mokinių pasirengimas brandos egzaminams per pastaruosius penkerius metus. Toliau aiškintasi, kas yra svarbiausia norint, kad stojantysis būtų pasirengęs aukštojo mokslo studijoms. Pateikus klausimų bloką, prašyta įvertinti savo mokyklos šių metų laidos pasirengimą aukštojo mokslo studijoms. Aiškintasi, kiek respondentų mokykloje skiriama dėmesio mokinių profesiniam orientavimui bei nuo ko labiau priklauso mokinių mokymosi rezultatai. Prašyta atsakyti, ar stojant į aukštąją mokyklą turėtų būti vertinama stojančiųjų motyvacija bei teirautasi, kaip ją reikėtų vertinti. Toliau respondentai vertino dabartinę situaciją bendrojo ugdymo ir aukštosiose mokyklose bei išsakė savo nuomonę apie esamus ir planuojamus pokyčius aukštojo mokslo srityje. Aiškintasi, kaip turėtų būti priimama į menų studijas bei kiek mažiausiai valstybinių brandos egzaminų turėtų išlaikyti abiturientai, kad galėtų stoti į universitetą. Norėta sužinoti, koks turėtų būti minimalus bet kurio valstybinio brandos egzamino balas, kad abiturientai galėtų stoti į kolegiją ar universitetą. Galiausiai, prašyta atsakyti, kas turėtų gauti valstybės finansavimą studijoms.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, gyvenamoji vietovė, ar yra baigiamosios klasės auklėtojas, išsilavinimas, kiek metų dirba mokytoju, mokytojo kvalifikacinė kategorija, kada kėlėte kvalifikaciją, darbo valandų skaičius per savaitę, pajamos.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2017-04-26 - 2017-06-02
Duomenų rinkimo laikotarpis 2017-04-26 - 2017-06-02
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo agentūra = European Social Fund Agency
Populiacija Mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir gimnazijų mokytojai, paskutinius trejus metus dirbę su baigiamųjų klasių mokiniais.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka pagal mokymo įstaigos tipą (vidurinė, gimnazija, profesinė), apskritį, kurioje yra mokymo įstaiga, mokymo įstaigos vietą (miestas, kaimas), mokyklos mokomąją kalbą bei mokytojo mokamąjį dalyką.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© MOSTA, 2017


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 377.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17