Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje, 2005 m. spalis – 2006 m. sausis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0147


Antraštė:

Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje, 2005 m. spalis – 2006 m. sausis

Lygiagreti antraštė:

Integration Graduates into the Labour Market, October 2005 – January 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania; Studijų kokybės vertinimo centras = Centre for Quality Assessment in Higher Education

Tyrimo vykdytojai:

Viešosios politikos ir vadybos institutas = Public Policy and Management Institute

Bibliografinis citavimas:

Lietuvos mokslo taryba, Studijų kokybės vertinimo centras. Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje, 2005 m. spalis - 2006 m. sausis = Integration Graduates into the Labour Market, October 2005 - June 2006. Kaunas : LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : LMT, SKVC, 2010). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: įvertinti 2001-2005 m. Lietuvos universitetų magistrantūros absolventų profesinę integraciją šalies darbo rinkoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jie dirba pagal magistro studijų metu įgytą specialybę bei norėta sužinoti, ar jie yra patenkinti savo profesine veikla. Klausta, kada respondentai pradėjo dirbti, kuo dirbo bei prašyta nurodyti užsienio šalį, jei teko dirbti užsienyje. Buvo pateikti klausimai, kiek metų respondentai dirba savo dabartinėje darbovietėje, bei kaip, dirbant šioje įstaigoje, keitėsi vieta ant karjeros laiptų. Norėta sužinoti respondentų nuomonę apie tai, ar magistro studijos suteikė pakankamai respondentams išvardintų kompetencijų. Prašyta, kad respondentai apibūdintų magistro studijų ir profesinės veiklos atitikimą. Aiškintasi, kodėl jie stojo į magistro studijas bei klausta, jei būtų galimybė grįžti atgal, ar respondentai pasirinktų tas pačias magistro studijas, kurias baigė. Respondentų taip pat prašyta atsakyti, kaip reikėtų tobulinti magistro studijas bei kokiomis priemonėmis (būdais), prie magistro studijų gerinimo galėtų prisidėti darbdaviai. Respondentai turėjo įvertinti savo profesinėje veikloje taikomų gebėjimų dažnumą bei prašyta, kad jie palygintų savo profesinę kompetenciją su panašaus lygio specialistais. Buvo užduoti klausimai, kaip visuomenėje vertinama respondentų profesija, veikla ir kt. Taip pat tirta, ar po magistro studijų respondentai studijavo, tobulino savo kvalifikaciją bei, ar jie norėtų mokytis, tobulinti savo kvalifikaciją. Klausta, kiek lėšų respondentai skirtų kvalifikacijos kėlimui ar persikvalifikavimui. Taip pat norėta sužinoti, kokią paskutinę magistro, bakalauro ar vientisųjų studijų programą respondentai yra baigę. Prašyta nurodyti, koks yra respondentų bendras darbo stažas, kokioje ekonominės veiklos srityje šiuo metu jie dirba. Taip pat respondentai nurodė informaciją apie tai, koks yra jų pagrindinės darbovietės tipas, įmonės (organizacijos) juridinio asmens forma, kuo jie dirba, nurodė užimamas pareigas bei vidutines pajamas per mėnesį. Taip pat norėta sužinoti, koks yra respondentų santykis su privačiu verslu. Klausta, kaip po magistro studijų keitėsi respondentų vidutinės pajamos per mėnesį.
  Socialinės demografinės charakteristikos: užimamos pareigos, vidutinės pajamos per mėnesį, lytis, amžius, apskritis, savivaldybė, kurioje dirba.

 • The purpose of the study: to get information on professional integration into labor market of those who completed their graduate studies in Lithuanian universities in 2001-2005.
  Major investigated questions: respondents were asked whether they are working by the profession acquired during their graduate studies and they are satisfied with their occupation. They were also asked where and when they started working and to indicate foreign country if they worked abroad. Respondents were asked for how long they work in their current job, as well as the progress of their career in the current workplace and whether their studies provided them with sufficient competencies. They were asked to describe the correspondence between graduate studies and occupation. Respondents were asked why they chose graduate studies and would they choose the same field of studies, if they have the opportunity to re-take a decision on their studies. Respondents were also asked about the possible means of improving graduate studies and how employers could contribute to it. They also assessed applicability of their professional knowledge gained during studies and compared their professional competence with their professional competence with specialists with a similar level. A few questions where about how society consider respondents` profession. Respondents were asked whether they studied or improved their after graduation and whether they would like to improve their qualifications and how much money they would allow for professional training and re-training. Respondents were asked what program of undergraduate, graduate or integrated (combines undergraduate and graduate) studies they have completed. They were also asked what their total work experience is and in what economic sphere they currently work. Respondents also pointed out the main information about their workplace: the type of organization, their occupation and the average income per month. Respondents were also asked how their average income per month changed after graduation.
  Socio-demographic characteristics: position held, monthly personal income, gender, age, county, municipality, in which respondent works.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2005-10-20 - 2006-01-19
Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-10-20 - 2006-01-19
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Asmenys, Lietuvos universitetuose 2001-2005 metais baigę magistrantūros studijas = Persons who have completed graduate studies in Lithuanian Universities in 2001-2005.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
 • Kvotinė respondentų atranka. Kvotų viduje taikyta atsitiktinė respondentų atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Telefoninis interviu =Telephone interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Lietuvos mokslo taryba, Studijų kokybės vertinimo centras, 2006


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 118.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17