Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Visuomenės gerovė I, 2013 m. sausis - vasaris


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0269


Antraštė:

Visuomenės gerovė I, 2013 m. sausis - vasaris

Lygiagreti antraštė:

Societal Wellbeing I, January - February 2013

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMASIS JOMIS = USE AND PROVISION OF SPECIFIC SOCIAL SERVICES

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

Depozitorius:

Butkevičienė, Eglė

Pirminė atsakomybė:

Harrison, Eric; Villar, Ana; Butkevičienė, Eglė

Tyrimo vykdytojai:

Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Morkevičius, Vaidas; Ražanauskaitė, Justina; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Butkevičienė, Eglė et al. Visuomenės gerovė I, 2013 m. sausis - vasaris = Societal Wellbeing I, January - February 2013: LiDA [platintojas], 2015. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2013). (KITI: Neklasifikuoti tyrimai). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0269.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie valstybės teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, pasitenkinimą valstybinių institucijų veikla bei visuomene, kurioje gyvenama.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kiek jie yra patenkinti savo dabartiniu gyvenimu bei ar prasminga yra tai, ką jie veikia gyvenime. Prašyta atsakyti, ar vakar jautėsi laimingi bei susirūpinę. Respondentai apibūdino gyvenimo kokybę Lietuvoje, lyginant su ES šalių vidurkiu; dabartinę būklę, lyginant su gyvenimo kokybe Lietuvoje prieš 12 mėn. bei įvardijo savo lūkesčius ateinantiems 12 mėn. Toliau klausta nuomonės, ar apskritai gyvenimas tų žmonių, kurie šiuo metu yra vaikai, bus lengvesnis, sunkesnis ar panašus kaip respondentų kartos žmonių gyvenimas. Aiškintasi, ar Lietuva yra gera vieta gyventi rasinėms ir etninėms mažumoms, gėjams ir lesbietėms bei imigrantams iš kitų šalių. Prašyta atsakyti, jei respondentai turėtų labai gerą galimybę, ar išvyktų visam laikui gyventi į kitą šalį. Klausta, ar apskritai dauguma žmonių galima pasitikėti, ar su žmonėmis reikia būti labai atsargiam bei ar dauguma žmonių, progai pasitaikius, stengtųsi pasinaudoti kitais žmonėmis, ar stengtųsi būti sąžiningi. Teirautasi, ar žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems, ar rūpinasi tik savimi. Galvojant apie Lietuvos visuomenę, prašyta atsakyti, ar norint gyvenime ko nors pasiekti, yra svarbu būti kilusiam iš turtingos šeimos. Tirtas respondentų pasitikėjimas Seimu, teisine sistema, policija, spauda bei politinėmis partijomis. Prašyta įvertinti, kiek yra efektyvi Lietuvos sveikatos apsauga bei švietimo sistema. Aiškintasi, ar gydytojai ir slaugės bei mokytojai ir dėstytojai Lietuvoje kai kuriems žmonėms teikia privilegijų, ar jie su visais elgiasi vienodai. Tirta, ar Lietuvoje yra įtampos tarp neturtingų žmonių ir turtingų žmonių; tarp skirtingų rasinių ir tautinių grupių; tarp skirtingų religinių grupių; tarp vyrų ir moterų bei tarp vyresnių ir jaunesnių žmonių grupių. Norėta sužinoti, kiek respondentai yra patenkinti ta visuomene, kurioje jie gyvena. Toliau teirautasi, kiek respondentai yra patenkinti dabartine Lietuvos ekonomine situacija, Lietuvos Vyriausybės darbu bei tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje. Pabaigoje prašyta atsakyti, ką respondentai apskritai mano apie dabartinę švietimo, sveikatos apsaugos bei aprūpinimo pensijomis sistemų būklę Lietuvoje.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė, pasitenkinimas gyvenimo kokybe, gyvenimo sąlygų kaita, gautos socialinės išmokos, gauta finansinė parama iš užsienyje gyvenančių artimųjų.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2013-01-12 - 2013-02-05
Duomenų rinkimo laikotarpis 2013-01-12 - 2013-02-05
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos Respublikos teritorija buvo suskirstyta į 10 administracinių vienetų (apskričių). Papildomai teritorija suskirstyta į 6 stratas pagal gyvenamosios vietovės dydį (iki 2 000 gyventojų; nuo 2 001 iki 10 000 gyventojų; nuo 10 000 iki 50 000 gyventojų; nuo 50 001 iki 100 000 gyventojų; nuo 100 001 iki 500 000 gyventojų; daugiau nei 500 000 gyventojų). Iš viso išskirta 60 stratifikacinių vienetų iš kurių dalis yra tušti. Kiekvienos stratos teritorija suskirstyta į pirminius atrankos taškus (PSU). Pirminių atrankos taškų dydis ir skaičius priklausė nuo gyvenamosios vietovės tipo - gyvenvietėms turinčioms iki 2000 gyventojų buvo sudaroma daugiau smulkesnių (apie 3 atrankos elementus) atrankos taškų. Pirminių atrankos taškų skaičiaus didinimas ir smulkinimas mažų gyvenviečių stratoje yra susijęs su itin dideliu šio tipo gyvenviečių skaičiumi kai kuriuose regionuose. Kiekvienoje stratoje atsitiktinai iš vietovių sąrašų atrinktas tam tikras pirminių atrankos taškų skaičius proporcingai gyventojų skaičiui stratose.
 • Antroje pakopoje kiekviename pirminiame atrankos taške atsitiktinai (naudojant atsitiktinių skaičių generatorių) atrinktas tam tikras kiekis adresų iš VĮ "Registrų centras" Lietuvos Respublikos Adresų registro.
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2013


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 388.5
PDF Kortelės 53.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17