Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Suaugusiųjų švietimas, 2004 m. gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0162


Antraštė:

Suaugusiųjų švietimas, 2004 m. gruodis

Lygiagreti antraštė:

Adult Education, December 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras = Lithuanian Centre for Adult Education and Information

Bibliografinis citavimas:

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras. Suaugusiųjų švietimas, 2004 m. gruodis = Adult Education, December 2004: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, 2004). (KITI: Neklasifikuoti tyrimai). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti suaugusių Lietuvos gyventojų žinių lygį ir mokymosi poreikius.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų klausta, kokias užsienio kalbas jie moka ir prašyta įvertinti mokėjimo lygį. Norėta sužinoti, ar respondentams netrūksta teisinių žinių, reikalingų nurodytose veiklose. Prašyta atsakyti, ar respondentai norėtų steigti savo verslą ir klausta, kokios kliūtys neleidžia imtis tokios veiklos. Aiškintasi, ar norėtų dalyvauti visuomeninėje ar kitokioje organizacijoje, kuri spręstų respondentų gyvenvietės, miestelio ar miesto problemas. Respondentai taip pat turėjo galimybę nurodyti, kokių dalykų jie norėtų mokytis, gilinti turimas žinias.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, nedarbo priežastys, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, vaikų amžius, turimos ryšio priemonės, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to give information on the level of knowledge and learning needs of adult Lithuanian population.
  Major investigated questions: respondents were asked what foreign languages they know and to evaluate the level of their skills. Other questions were about respondents` legal knowledge they need in certain activities. Respondents were asked whether they would like to start their own business and what obstacles prevent their form such an activity. They were also asked whether they would like to participate in public or other organization which addresses problems of the respondent`s place of residence. Respondents also specified what items things they would like to learn or in what spheres they would like to deepen their knowledge.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, size of the place of residence, county.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-12-02 - 2004-12-05
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-12-02 - 2004-12-05
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras = Lithuanian Centre for Adult Education and Information
Populiacija 16-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 16 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, 2004


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 157.3

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17