Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

ISSP 2014: Pilietiškumas II, Lietuva, 2015 m. kovas - balandis, 2 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0274


Antraštė:

ISSP 2014: Pilietiškumas II, Lietuva, 2015 m. kovas - balandis, 2 leidimas

Lygiagreti antraštė:

ISSP 2014: Citizenship II, Lithuania, March - April 2015, edition 2

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa = ISSP: International Social Survey Programme

Tema:

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

ISSP tyrimo grupė = ISSP Research Group; Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Bartuškaitė, Miglė; Balžekienė, Aistė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. ISSP 2014: Pilietiškumas II, Lietuva, 2015 m. kovas - balandis, 2 leidimas = ISSP 2014: Citizenship II, Lithuania, March - April 2015, edition 2: LiDA [platintojas], 2016. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015). (ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0274.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų socialinį ir politinį aktyvumą bei požiūrį į piliečio ir valstybės santykį.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: išvardijus įvairių galimų veiklų sąrašą, respondentų prašyta įvertinti, kiek yra svarbu visada balsuoti rinkimuose, niekada nebandyti išsisukti nuo mokesčių bei visada paklusti šalies įstatymams ir teisės aktams. Toliau prašyta įvertinti nuolatinio valdžios veiksmų stebėjimo, aktyvus dalyvavimo socialinėse ar politinėse asociacijose bei bandymo suprasti kitaip mąstančių žmonių argumentus reikšmingumą būnant geru piliečiu. Galiausiai teirautasi, kiek svarbu yra rinktis produktus dėl politinių, etinių ar aplinkosauginių priežasčių, net jei jie kainuoja šiek tiek daugiau, padėti žmonėms Lietuvoje, taip pat ir kitur pasaulyje, kurie gyvena prasčiau už pačius apklausoje dalyvavusius Lietuvos gyventojus. Apklausos metu norėta sužinoti, ar religiniams ekstremistams, žmonėms, kurie nori jėga nuversti valdžią bei žmonėms, kurie nusiteikę prieš rasines ar etnines grupes, turėtų būti leidžiama rengti viešus susirinkimus. Pateikus skirtingų politinio ir socialinio veikimo formų sąrašą (pavyzdžiui, peticijos pasirašymas, dalyvavimas demonstracijoje ar politiniame susirinkime ar mitinge ir t. t.), respondentų teirautasi, ar jie darė kažką iš šių dalykų praeitais metais, ar dar anksčiau, arba nedarė, bet galbūt darytų ir galiausiai nedarė ir niekada nedarytų. Toliau klausta, kaip dažnai respondentai naudojasi žiniasklaidos priemonėmis, įskaitant televiziją, spaudą, radiją ir internetą, politinėms naujienoms ar informacijai gauti. Tirta su kiek vidutiniškai pažįstamų žmonių apklaustieji Lietuvos gyventojai bendrauja tiesiogiai susitikus, telefonu, paštu ar internetu įprastą savaitės dieną, įskaitant tuos, su kuriais jie kartu gyvena. Toliau vertinta priklausomybė ir aktyvumas skirtingų tipų grupėse ar asociacijose. Kitas klausimų blokas buvo skirtas nuomonės apie žmogaus teisių reikšmingumo demokratijoje ištyrimui. Toliau apklausos metu respondentai vertino, ar tokių žmonių kaip jie nuomonė apie tai, ką daro valdžia, nieko nereiškia bei ar valdžiai rūpi, ką galvoja tokie žmonės kaip patys respondentai. Taip pat vertinta, ar apklaustieji Lietuvos gyventojai pakankami gerai supranta svarbius Lietuvai politinius klausimus bei ar dauguma žmonių mūsų šalyje yra geriau nei patys respondentai yra informuoti apie politiką ir valdžią. Paprašius įsivaizduoti, kad Seime svarstomas įstatymas, kuris atrodo neteisingas arba žalingas, klausta, kiek tokiu atveju yra tikėtina, kad respondentai, veikdami vieni ar kartu su kitais šalies gyventojais, galėtų bandyti ką nors dėl to padaryti. Tada teirautasi, jeigu tai imtųsi daryti, kiek tikėtina, kad Seimas rimtai atkreiptų dėmesį į tokius reikalavimus. Toliau buvo užduoti klausimai, kiek respondentai asmeniškai domisi politika bei kokia jų pozicija klasikinėje „kairės“ ir „dešinės“ skalėje. Teirautasi nuomonės, ar dažniausiai galima tikėti tuo, kad žmonės, dirbantys valdžioje, elgiasi teisingai bei ar dauguma politikų užsiima politika tik dėl asmeninės naudos. Toliau norėta sužinoti, kai apklaustieji Lietuvos gyventojai susitinka su draugais, giminaičiais ar bendradarbiais, kaip dažnai jie diskutuoja apie politiką. Aiškintasi, kai respondentai turi tvirtą nuomonę apie politiką, kaip dažnai jie stengiasi įtikinti savo draugus, giminaičius ar bendradarbius pritarti jų nuomonei. Du klausimai buvo skirti politinių partijų rinkiminio vaidmens įvertinimui. Toliau teirautasi, ar referendumas yra geras būdas spręsti svarbius politinius klausimus. Klausta, ar paskutiniai nacionaliniai rinkimai Lietuvoje buvo sąžiningi balsų skaičiavimo ir pateikimo atžvilgiu bei ar jie buvo teisingi kandidatų ir partijų galimybių agituoti atžvilgiu. Prašyta atsakyti, kiek valstybės tarnyba Lietuvoje yra tarnaujanti žmonėms bei kaip plačiai joje yra paplitusi korupcija. Teirautasi, kaip gerai demokratija veikia šiandien, kaip ji veikė prieš 10 metų ir kaip veiks Lietuvoje po 10 metų. Apklausos pabaigoje tirta kaip dažnai respondentai skaito politines naujienas laikraštyje, žiūri politines naujienas televizijoje, klausosi politinių naujienų per radiją bei naudojasi internetu politinėms naujienoms ar informacijai gauti.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2015-03-03 - 2015-04-28
Duomenų rinkimo laikotarpis 2015-03-03 - 2015-04-28
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview).
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2015


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 508.1
PDF Kortelės 52.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17